GreenCharges 24 medlemskommuner kan introducera över 1400 eldrivna personbilar utan att kostnaderna ökar. Detta motsvarar 50 procent av dagens personbilar. Energideklarationer visar på möjligheter.

Flera kommuner förmedlar att miljöfordon i allmänhet och elfordon i synnerhet är mycket dyrare än konventionella bensin och dieselfordon.  Att det är dyrare med elfordon gör att kommuner drar sig för att köpa elfordon. Även elfordons räckvidder framförs som en utmaning för att det ska fungera med elfordon i kommunens verksamheter.

Av denna anledning har GreenCharge Sydost beslutat att genomföra energideklarationer på medlemskommunernas för att få en tydlig kartläggning av nuläge avseende kostnader samt miljöpåverkan och energianvändning. Baserat på detta nuläge analysera och simulera fram konkreta möjligheterna att introducera elfordon utan att kostnaderna ökar samt hur stor andel av kommunens fordon kan ersättas med elfordon sett till elfordons räckvidder.

Nedan följer resultat av kartläggningen. Slutrapporter för respektive kommun kommer innan sommaren.

Sammanställning av energideklarationen

 • Antal fordon i kommunerna: 4900, varav:
 • 3050 PB
 • 1850 LLB
 • CO2 utsläpp: 11 500 ton
 • Sammanlagda kostnader: 300 Mkr/år, varav 70 Mkr drivmedel (motsvarar 63 000 kr/år och bil eller 40kr/mil)
 • Miljöfordon 42% (PB 61%)
 • 1600 mil/år 6500 m3 drivmedel, varav 26% förnybart

 

Fordon som kan ersättas med dagens körsträckor:

Procentsats av personbilarna som kan ersättas med dagens körsträckor: 78%
Procentsats av lätta lastbilarna som kan ersättas med dagens körsträckor 86%

 

Avvägd mix av miljöfordon:

 • 50% elbil 8ca. 1400 elbilar)
 • 33% gasbil
 • 12 etanolbil
 • 5 biodieselbil

 

Besparingar med den angivna fordonmixen:

Besparingar på 25 Mkr, motsvarande 8%
Lägre CO2 utsläpp per år: 82%