Green Charge Roadshow. Elfordon på väg.

Inom GreenCharge projektet har Sveriges största och mest omfattande roadshow eller elfordonsturné genomförts; GreenCharge Roadshow.  Roadshowen har besökt samtliga 24 medlemskommuner under 5 veckor, 6 mars till 11 april.

Syftet har varit att besöka samtliga medlemskommuner och visa upp marknadens utbud av elfordon, elcyklar, laddstolpar samt öka kunskapen för att stimulera en snabbare introduktion och investeringar i elfordon och laddsinfrastruktur.

Erfarenheter

Vi tycker att roadshowen varit mycket positiv och givit ett uppsving i diskussionen kring elfordon och laddinfrastruktur. Följande saker är resultat/erfarenheter som vi tar med oss:

  • Roadshowen har blivit en katalysator för utvecklingen
  • Fler börjar aktivt tala om att investera i elfordon och publika laddplatser
  • Aha upplevelser kring utbud, kostnader, räckvidd & funktion avseende elfordon
    (provkörning à roligt, komfort mm)
  • Kontakt med drygt 1000 personer i de olika orterna: tjänstemän, politiker, näringsliv och allmänhet
  • Förstärkta kontakter och underlag för framtida kontinuerlig uppföljning och utveckling

Roadshowens avslutningsdag i Älmhult i samverkan med IKEA 11 april blev mycket lyckad. Nedan hittar ni information om hur Roadshowen gick till.

Arbetet går nu vidare för att konkret öka antalet elfordon och laddstolpar i vår region. Vi hoppas att ni kommer att investera i fler fordon och laddstolpar likväl stimulera och utmana näringsliv och invånare i era respektive kommuner. Projektledningen arbetar med att kontinuerligt följa upp utvecklingen. Nästa redovisning och sammanställning kommer att ske per 30 juni.