Laddkort

Inom GreenCharge är merparten av laddstolparna som medlemmarna sätter upp sammankopplade i ett nätverk som man kan få tillgång till genom ett laddkort.

Inledningsvis laddar man kostnadsfritt på alla dessa laddstolpar. Då fler medlemmar nu avser att ta betalt för denna laddnings och olika betalningslösningar integreras är det dags att denna tjänst med laddkort hanteras av olika marknadsaktörer för att ge bästa service och funktion. Tillsvidare ansvarar GC Infra AB för hanteringen av dessa laddkort.

För mer information om, villkor för och beställning av laddkort till GreenCharge medlemmarnas uppkopplade laddstationer kontakta GC Infra AB genom att skicka ett mail till: phf@greencharge-infra.se.

Klicka här för mer information om GC Infra AB.

 

GreenCharge laddkort