5,5 miljoner elektrifierade fordon inklusive 1 miljoner nollutsläppsfordon per år före 2030. Det är målet för Toyota/Lexus stora satsning på elfordon. I och med det målet är det slut på bilmodeller utan elektrifierat alternativ i Toyota/Lexus modellutbud. Det handlar om alla seriösa versioner av elektrifiering som hybridfordon, laddhybrider och rena elbilar med batterier och bränsleceller. Det nämns ingenting om mildhybrider som flera andra tillverkare ser som en lösning för att fortsätta tillverka förbränningsmotorer men utge sig för att gå mot elektrifiering.

Toyota Prius laddhybrid är först ut i Toyotas satsning på laddhybrider. En satsning som kommer att breddas under 2020-talet.

Toyota Prius laddhybrid är först ut i Toyotas satsning på laddhybrider. En satsning som kommer att breddas under 2020-talet.

Toyotas satsning på bränsleceller för vätgasdrift breddas och kompletteras med en satsning på batterielbilar.

Toyotas satsning på bränsleceller för vätgasdrift breddas och kompletteras med en satsning på batterielbilar.

Toyota Motor Corporation (Toyota) meddelar idag sina planer mot en avsevärt ökad introduktion av elektrifierade fordon under årtionden 2020-2030. Toyotas fordonsstrategi för elektrifiering bygger på allt snabbare och bredare utvecklings- och lanseringsarbete för hybridfordon (Hybrid Electric Vehicles HEV), laddhybrider (Plug-in Hybrid Electric Vehicles PHEVs), batteridrivna fordon (Battery Electric Vehicles BEV) och Bränslecellsbilar som går på vätgas (Fuel Cell Electric Vehicles FCEV).

Målet är att sälja mer än 5,5 miljoner elektrifierade fordon inklusive 1 miljoner nollutsläppsfordon per år före 2030.

Bakgrunden är att Toyota i oktober 2015 lanserade ”Toyota Environmental Challenge 2050” som syftar till att minska de negativa effekterna av tillverkning och körning av fordon så mycket som möjligt och bidra till att skapa ett hållbart samhälle. Toyota har som mål att minska den globala genomsnittliga koldioxidutsläppen från nya fordon med 90 procent från 2010 års nivå. Dagens tillkännagivande är den viktigaste pelaren för att i medel- till långsiktigt perspektiv uppnå denna utmaning.

Toyota skalar upp sitt modellutbud när det gäller batterielbilar till att gälla även större bilar och jobbar för att hitta bilarnas roll i den moderna infrastrukturen

Toyota skalar upp sitt modellutbud när det gäller batterielbilar till att gälla även större bilar och jobbar för att hitta bilarnas roll i den moderna infrastrukturen

Toyota syftar till att fokusera på utvecklingen av en social infrastruktur som bidrar till att underlätta och bredda användningen av elektrifierade fordon och ge tekniken en roll i samhällsbyggandet. Detta inkluderar skapandet av ett system som hjälper till att effektivisera återanvändning och återvinning av batterier samt stöd till främjande av laddningsstationer och tankstationer för tankstationer genom aktivt samarbete och samarbete med myndigheter och partnerföretag.

Sammanfattningsvis är det en enorm satsning som görs ur ett globalt perspektiv och de stora nyheterna är att Toyota/Lexus slutar utveckla bilmodeller som inte har ett alternativ med någon form av elektrifiering.

Toyota kommer att lansera mer än 10 eldrivna bilmodeller med batterier för energilagring för att vara tillgänglig över hela världen redan i början av 2020-talet. Detta med lanseringsstart i Kina innan de kommer in på andra marknader. Därefter blir det gradvis introduktionen till Japan, Indien, USA och Europa.
Utbudet av bränslecellsbilar kommer att ökas för både passagerar- och nyttofordon under 2020-talet.

Bränslecellsbilen Toyota Mirai

Bränslecellsbilen Toyota Mirai

När det gäller hybridfordonen är Toyota redan idag marknadsledare och utbudet kommer också att växa tack vare den fortsatta utvecklingen av Toyota Hybrid System II (ingår i nuvarande generations Prius och andra modeller). Framtidsperspektivet handlar om en kraftfullare version i vissa modeller, samtidigt som utvecklingen av enklare hybridsystem kommer för vissa modeller, beroende på vad som är lämpligt, för att möta olika kundbehov.
Toyota ämnar också bredda och utveckla sin serie av laddhybridfordon, idag enbart Prius laddhybrid, under 2020-talet.