Vårt Projekt

Green Charge Sydost är ett treårigt forsknings- och demonstrationsprojekt som arbetar med samverkan och kunskapsuppbyggnad hos företag, kommuner och andra offentliga aktörer för att underlätta och stötta ett påskyndat marknadsgenombrott för elfordon i syfte att bidra till ett fossilfritt samhälle till gagn för medborgare och näringslivet. Fokus ligger på kundnytta (enkelt, tillgängligt, kostnadseffektivt) för att kunna identifiera framgångsfaktorer och undanröja barriärer så att det blir naturligt för fler konsumenter att investera i elfordon. Genom medverkande kommuner och ovan implementering skapa ett regionalt nät av infrastruktur med erfarenhetsutbyte samt analyser och praktiska tester av ekonomiska, tekniska och miljömässiga konsekvenser för el- och transportssystem i perspektivet om exempelvis hälften av personbilarna i sydostregionen ersattes av elfordon år 2030.

Vad är GreenCharge?

Projektet i siffror
Vår målsättning

Organisation

Styrgruppen
   

Vårt projektteam

Minoo Akhtarzand
Minoo AkhtarzandStyrgruppens ordförande
Minoo Akhtarzand är utbildad civilingenjör inom elektroteknik och har arbetat inom energibranschen i 26 år, bland annat som dotterbolagschef och affärsansvarig inom Vattenfall samt som generaldirektör för Banverket. Sedan 1 september 2010 är Minoo Akhtarzand landshövding i Jönköpings län.
Anders Hederstierna
Anders HederstiernaHuvudman för projektet
Redantium, totam rem aperiam, eaque ipsa qu ab illo inventore veritatis et quasi architectos beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enims sadips ipsums un.
Henrik Ny
Henrik NyForskningsledare
Redantium, totam rem aperiam, eaque ipsa qu ab illo inventore veritatis et quasi architectos beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enims sadips ipsums un.
Jonas Lööf
Jonas LööfProjektledare
Redantium, totam rem aperiam, eaque ipsa qu ab illo inventore veritatis et quasi architectos beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enims sadips ipsums un.
Andreas Olsson
Andreas OlssonProjektkoordinator
Andreas Olsson är utbildad ingenjör inom miljöteknik och har under fem år arbetet med och tillsyn och tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet med inriktning mot energi- och transportområdet. Sedan år 2011 arbetar Andreas Olsson på Länsstyrelsen i Jönköpings län med ansvar för länets energi- och klimatarbetet.
Stefan Nilsson
Stefan NilssonMedieansvarig och journalist
Redantium, totam rem aperiam, eaque ipsa qu ab illo inventore veritatis et quasi architectos beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enims sadips ipsums un.
Maria Barrio
Maria BarrioKommunikationsansvarig
Redantium, totam rem aperiam, eaque ipsa qu ab illo inventore veritatis et quasi architectos beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enims sadips ipsums un.
Sven Borén
Sven BorénForskare
Sven Borén är hållbarhetsforskare på Blekinge Tekniska Högskola (BTH). Han håller på att doktorera inom elfordonssystem och hans forskning är en viktig del i GreenCharges färdplansarbete mot hållbara transportsystem. Han undervisar även i projektledning inom programmet ”Energisystem för hållbar utveckling” på BTH.
Lisiana Nurhadi
Lisiana NurhadiForskare
Redantium, totam rem aperiam, eaque ipsa qu ab illo inventore veritatis et quasi architectos beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enims sadips ipsums un.