Projektets styrgrupp har haft till uppdrag att driva på, utveckla och följa upp projektets verksamhet och ekonomi. Styrgruppen leddes av ordförande Minoo Akhtarzand, Landshövding i Jönköpings län och har haft möten cirka 4 ggr per år. Styrgruppens sammansättning listas nedan. Styrgruppen tackades för sina insatser i projektet och avtackades i samband med avslutningsseminariet i Växjö 29/10 2015. Ännu har inget beslut om en ny styrgrupps sammansättning tagits.

Namn Titel
Minoo Akhtarzand (ordförande) Landshövding, Länsstyrelsen i Jönköpings län
Andreas Olsson (sekreterare) Klimatstrateg, Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anders Hederstierna Rektor, Blekinge Tekniska Högskola
Tomas Carlzon VD, Ikea AB
Sven-Olof Johansson VVD, Jönköping Energi Elnät
Stefan Jonsson Koncernchef, GARO AB
Kenneth Johansson VD, Enkla Elbolaget
Hans Johnsson Marknadschef, Oskarshamns energi
Bengt-Åke Claesson Platschef affärsutveckling, CGI, Karlskrona
Niklas Siljeblad VD, Hertz Sverige
Stefan Hermansson VD, Hermibil
Per Johansson Chef Landstingsservice, Landstinget Blekinge
Mikael Olsson VD, Holmgrens bil
Elizabeth Peltola Kommunalråd, Älmhults kommun
Marie Johansson Kommunalråd, Gislaveds kommun
Gunnar Thernström Energi-och klimatrådgivare, Borgholms kommun
Sammankallande och föredragande
Henrik Ny Forskningsansvarig, Blekinge Tekniska   Högskola
Jonas Lööf Ansv. Operativ projektledning Miljöfordon Syd
Stefan Nilsson Kommunikationsansvarig, Miljöfordon Syd