Inom Green Charge Sydost kommer vi att följa utvecklingen inom elfordon och laddinfrastruktur. Pressinfromation kommer att visas på denna sida.

Press- och mediaansvarig för Green Charge Sydost:

Stefan Nilsson, journalist och fotograf
Telefon: 070-3399111
E-postadress: stefan@miljofordonsyd.se

Länkar till artiklar om GreenCharge

Miljöaktuellt om Green Charge Sydosts forskning om elbussar

Bussmagasinet om Green Charge Sydosts forskning om elbussar

Green Charge Sydosts första akademiska artikel har nu publicerats på hemsidan hos akademisk tidskrift.

Reportage i TV4 om starten på Green Charges roadshow

 

Det har skrivits i pressen om GreenCharge

Kloka hem om GreenCharge

Kloka-hem-Green-Charge221-460x656

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ölandsbladet

Borgholm-Ölandsbladet