Göteborgs elbusslinje 55 (ElectriCity) får pris för hållbarhet

Göteborgs elbusslinje 55 (ElectriCity) har tilldelats The European Solar Prize 2015 för bästa exempel på hållbar kollektivtrafik som drivs med förnybar energi. Priset delas ut till europeiska hållbarhetsprojekt inom olika områden. ElectriCity och elbusslinje 55 är ett utmärkt exempel på samarbete mellan näringsliv, akademi och politik. Det är väldigt roligt att detta uppmärksammas på europeisk [...]