Nu kan vi lägga högsommaren 2013 till handlingarna och se fram emot en spännande höst. En höst som betyder mycket arbete och nya möjligheter. En höst som följer upp sommaren då vi satte Greencharge på kartan på allvar. Sommaren då politikersverige mötte Minoo Akhtarzand, Henrik Ny och Jonas Lööf i den så viktiga politiska småltdegeln som varje år uppstår i Almedalen.

 

almedalen 2013 2

Henrik Ny presenterar Greencharge på briggen Tre Kronor.

Greencharge Sydost var en del av ett seminarium om regionala projekt som initiativtagare och motorer i den svenska elbilssatsningen. Övriga projekt som presenterades vid seminariet var Green Highway, som presenterades av Hans Dunder, E-Mission/NEA, Per Lundgren och ECOAST/Infragreen presenterat av Jacob Lagercrantz.

Ganska snart blev det under seminariet klart att den här kvartetten besitter en enorm dynamik i samverkan med både erfarenhet, entusiasm och målmedvetenhet. Exempel på exempel om hur de lokala elbilsinitiativen sprungit ur några medvetna och framsynta initiativtagares handlingskraft radades upp och alla hade nu lett till breda projekt med tydlig lokal förankring. Det unika med Greencharge är kopplingen till forskningen på BTH, Blekinge Tekniska Högskola.

 

almedalen 2013 3

Miljöpartiets Agneta Börjesson var med på seminariet och deltog i debatten efter.

Green Highway har sin verksamhet längs E14 från Sundsvall över Östersund till Trondheim, medan E–mission/NEA finns i Öresundsregionen och ECOAST/Infragreen arbetar längre upp längs västkusten. Alla har ett bra samarbete med lokala partners och alla jobbar med att visa på möjligheterna och fördelarna med elfordon.

Henrik Ny inledde Greencharges del av programmet genom att berätta om bakgrunden till projektet, hur snabbt projektet vuxit till den omfattning det har idag. Han berättade också om forskningsdelen och den satsning som BTH gör med forskare knutna till projektet.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Minoo Akhtarzand talar till en brokig skara politiker, journalister och miljöintresserade.

Minoo Akhtarzand, ordförande i styrgruppen för Greencharge, tog över taktpinnen och gav en initierad beskrivning av hur projektet kan bana väg för den så viktiga förändringen av transportsektorn.

– Transportsektorn står idag för en tredjedel av de totala utsläppen i Sverige, konstaterade Minoo.

Hon beskrev också samtidigt hur viktiga transporterna är för oss alla. Inte minst för näringslivet, arbetsmarknaden och turismen. Hon berättade också om politiska krafter i Europa som verkar för en övergång till miljövänligare och allt mer hållbara transporter. Ett exempel är den svenska utredningen om en fossiloberoende fordonsflotta 2030 och ett andra exempel är förväntade EU-direktiv som pekar på att Sverige kommer att behöva 145 000 laddstationer för elbilar. Ett antagande som troligen baseras på en uppskattning av antalet elbilar i Sverige 2020 till 200 000.

almedalen 2013 6

Lars Hjälmered, Moderaterna, i debatten efter semnariet.

Åhörare var en brokig skara av journalister, politiker, miljöintresserade och politiskt intresserade samt representanter för näringslivet. Ett näringsliv som Minoo beskrev som möjliga vinnare i den här strukturomvandlingen bara vi gör kloka val och vågar satsa.