GreenCharges roadshow med elbilar uppskattades av de flesta medlemmarna.

GreenCharges roadshow med elbilar uppskattades av de flesta medlemmarna.

Under sommaren 2014 genomförde vi en enkät i mailform och via telefon. Vi hade kontakt med representanter för så gott som alla medlemmar i GreenCharge-projektet och kunde konstatera att vår elbilsturné var uppskattad och att flera ville ha stöd i form av handlingsplaner, marknadsöversikter, nyhetsbevakning och annan teknisk information kopplad till elfordon och laddinfrastruktur. Flera såg också gärna att vi ordnade elbilsdemonstrationer där exempelvis hemtjänsten kunde låna en elbil under något längre tid, i storleksordningen ett par veckor.

 

Växjö kommun gladde oss med följande kommentar:

”Jag tycker ni redan gör ett bra jobb – den roadshow som genomfördes tycker jag var kanonbra och hjälpte till att få upp ögonen hos många. Green Charge är en bra informationsbas.”

 

Karlskrona kommuns synpunkter sammanfattar det vi kan göra i fortsättningen på ett bra sätt:

”Fortsatt samverken med information och marknadsföring, kunskapsuppbyggnad, liksom utvecklandet av bokningssystem – intellegenta stolpar.”

 

VEAB, i Växjö var inne på samma linje:

”Ja. Hjälp oss sprida aktuell information och nyheter. Ju mer konkreta förslag vi får av elbilar och laddstolpar desto lättare är det att sprida kunskap.”

 

Sölvesborg kommun har positiva erfarenheter av den stora miljöbilsmässan som hölls där Sweden Rock håller sin festival:

”Vi har stor efterfrågan på förra årets bilmässa, ”Green Cars Rock” och funderar på om vi ska planera för en repris. I så fall behöver vi hjälp med logistik runt bilar och laddstolpar.”

 

Olofströms kommun ser gärna att vi bearbetar bilhandlarna att tänka miljö samtidigt som vi sprider så mycket information som möjligt om elfordon och laddinfrastruktrur:

”Utbilda bilhandlarna tror jag är nödvändigt och det är inget vi kommuntjänstemän kan göra. Bilhandlarna på går i samma gamla hjulspår och säljer hellre en bil som folk känner sig trygga med sedan tidigare. Bil köper man så sällan att många är osäkra och lyssnar på handlaren mer än vad de borde. Här behövs en stor insats! En bil har man länge. Bara att en elbil eller hybrid finns hos handlaren och är möjlig att provköra ökar chansen att den säljs.

Jobba mycket med media är också viktigt, läser/hör man om elbilar så tänker man på elbilar. Informera, informera och informera igen…..

Roadshowen var utmärkt, gärna en repris för de kommuner som önskar!”

 

Habo och Mullsjö ser en framtid där elbilar kan vara en bra lösning för flera verksamheter i kommunens regi:

”Svårt att säga. Det vi ofta får höra är från olika verksamheter i kommunen (framförallt socialförvaltningen och hemtjänstverksamheten) att man skulle vilja låna hem en elbil och testa en vecka eller två för att veta säkert om det fungerar. Det är så klart något vi kan göra själva men också något ni kunde hjälpa till med.”