Antalet inregistrerade elfordon ökar stadigt i takt med att viljan att frångå de fossila bränslena ökar. För Värnamos kommun är målsättningen att 50% av de egna fordonen och 15% av det totala antalet fordon ska drivas med förnyelsebart drivmedel.

För att nå dessa målsättningar behövs många olika åtgärder varav en av dem är att bygga ut en infrastruktur för att kunna ladda elfordon. Denna möjlighet ska inte bara finnas i centralorten utan även i kransorterna.

Under hösten kommer därför 16 nya laddplatser att installeras i orterna utmed RV27. Flertalet placeras centralt läge i anslutning till kollektivtrafik. Värnamo kommun är med i projektet GreenCharge som drivs av Blekinge Tekniska Högskola. Vi ställer oss mycket positiva till kommunens satsning just för att även landsbygden är med på tåget.

Hans-Göran Johansson, styrelseordförande i Värnamo kommun, kommer att presentera kommunens satsning på laddinfrastruktur den 1 juli under GreenCharges seminarium på Almedalen.

Följ vad som händer i Värnamo kommun genom att följa deras miljöblogg