Dokument, artiklar och rapporter inom GreenCharge

Inom GreenCharge projektet genomförs olika aktiviteter: demonstrationer och forskning för att snabba på en hållbar introduktion av elfordon och laddinfrastruktur. Detta utgör en del av lösningen i omställningen till fossilfria fordon och transporter till år 2030. Resultat från tongivande genomförda aktiviteter i form av dokument, artiklar och rapporter redovisas här.

Busstudie del 1 (forskning)
Under 2013 gjorde forskningen i GreenCharge en beräkningsstudie som påvisade att elbussar ur ett livscykelperspektiv har mycket mindre utsläpp än dagens dieselbussar och totalkostnaden kunna bli 25% billigare över en 8-års period i Karlskrona, 21% i Jönköping samt 17% i Sundsvall. Detta förutsätter att bussen drivs med ny grön el och att energiprisökningar sedan 10 år tillbaka antas gälla, liksom en realränteökning på 1% per år.
Läs rapport här

Roadshow (demonstration)
För att komma i gång på allvar med elfordon och laddinfrastruktur his GreenCharge kommunerna har inom projektet Sveriges största turné med elfordon genomförts där samtliga medlemmar (Markaryd ej medlem vid planeringen av roadshowen). Presentation i respektive kommun följer nedan. Mer information om roadshowen hittar du även här.

Kommun Presentation Media
Alvesta  Roadshow Alvesta  PDF
Borgholm  Roadshow Borgholm  PDF
Bromölla  Roadshow Bromölla  PDF
Eksjö  Roadshow Eksjö  PDF
Emmaboda  Roadshow Emmaboda  PDF
Gislaved  Roadshow Gislaved  PDF
Habo  Roadshow Habo  PDF
Jönköping  Roadshow Jönköping  PDF
Karlshamn  Roadshow Karlshamn  PDF
Karlskrona  Roadshow Karlskrona  PDF
Ljungby  Roadshow Ljungby  PDF
Markaryd  Medverkade inte
Mullsjö  Roadshow Mullsjö  PDF
Mönsterås  Roadshow Mönsterås  PDF
Nybro  Roadshow Nybro  PDF
Olofström  Roadshow Olofström  PDF
Oskarshamn  Roadshow Oskarshamn  PDF
Ronneby  Roadshow Ronneby  PDF
Sölvesborg  Roadshow Sölvesborg  PDF
Tingsryd  Roadshow Tingsryd  PDF
Uppvidinge  Roadshow Uppvidinge  PDF
Vetlanda  Roadshow Vetlanda  PDF
Värnamo  Roadshow Värnamo  PDF
Växjö  Roadshow Växjö  PDF
Älmhult  Roadshow Älmhult  PDF


Energideklarationer (demonstration)
Projektledningen har genomfört energideklarationer, en analys på samtliga medlemmars fordonsflottor där kostnader och miljöprestanda har studerats och redovisats. Resultat medlemmarna kan introducera 100 % miljöbilar (varav minst 50% elfordon eller cirka 1500 elfordon) utan att kostnaden behöver öka. Läs nedan om resultatet för respektive kommun. En sammanfattning av samtliga energideklarationer finns här.

Kommun Rapport Sammanfattning
Alvesta Rapport Alvesta Sammanfattning Alvesta
Borgholm Rapport Borgholm Sammanfattning Borgholm
Bromölla Rapport Bromölla Sammanfattning Bromölla
Eksjö Rapport Eksjö Sammanfattning Eksjö
Emmaboda Rapport Emmaboda Sammanfattning Emmaboda
Gislaved Rapport Gislaved Sammanfattning Gislaved
Habo Rapport Habo Sammanfattning Habo
Jönköping Rapport Jönköping Sammanfattning Jönköping
Karlshamn Rapport Karlshamn Sammanfattning Karlshamn
Karlskrona Rapport Karlskrona Sammanfattning Karlskrona
Ljungby Rapport  Ljungby Sammanfattning Ljungby
Markaryd Rapport Markaryd
Mullsjö Rapport Mullsjö Sammanfattning Mullsjö
Mönsterås Rapport Mönsterås
Nybro Rapport Nybro Sammanfattning Nybro
Olofström Rapport Olofström Sammanfattning Olofström
Oskarshamn Rapport Oskarshamn Sammanfattning Oskarshamn
Ronneby Rapport Ronneby Sammanfattning Ronneby
Sölvesborg Rapport Sölvesborg Sammanfattning Sölvesborg
Tingsryd Rapport Tingsryd Sammanfattning Tingsryd
Uppvidinge Rapport Uppvidinge Sammanfattning Uppvidinge
Vetlanda Rapport Vetlanda Sammanfattning Vetlanda
Värnamo Rapport Värnamo Sammanfattning Värnamo
Växjö Rapport Växjö Sammanfattning Växjö
Älmhult Rapport Älmhult Sammanfattning Älmhult
Landsting  Rapport  Sammanfattning
Blekinge
Kronoberg Rapport Kronoberg  
Jönköping Rapport Jönköping  

 

Utredning behov av snabbladdningsstationer i Småland, Blekinge, på Öland och i nordöstra Skåne (demonstration)
Som ett led inom GreenCharge har denna rapport tagits fram för att belysa hur en basinfrastruktur för snabbladdning kan placeras ut i Småland, Blekinge, Öland och nordöstra Skåne så att resor inom och igenom regionen med elfordon ska kunna ske på ett tillförlitligt sätt. Uppförande av totalt 36 snabbladdare på 26 orter innebär en total kostnad på cirka 22 miljoner kronor vilket är en önskvärd investering för att öka rörligheten för elbilar inom Småland, Blekinge, på Öland och i nordöstra Skåne. Rekommendationen i denna rapport är ett första steg för att skapa en basinfrastruktur med snabbladdare placerade med ett längsta avstånd på 80 km utefter större delen av vägnätet. På lite längre sikt bör snabbladdningsmöjlighet erbjudas med max 40 km mellan laddplatserna.

Läs rapport här

 

Green Charge – demotest i fält med elbuss (forskning och demonstration)

Eldrift av bussar har en stor potential att fungera i dagens och morgondagens kollektivtrafik. Detta är den övergripande slutsatsen från GreenCharge fälttest med elbuss från Ebusco. Fälttestet har genomfördes under december 2014 till April 2015 med lyckade testveckor i Borås, Eskilstuna, Falun, Jönköping, Kalmar, Karlskrona, Lerum och Orust.

Läs alla resultat och erfarenheter i slutrapporten.