Om Henrik Ny

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har Henrik Ny skapat 3 blogginlägg för.

Ökade fördelar för eldrivna bussar enligt vår nya studie

Studien är resultatet av ett omfattande arbete inom ramen för Greencharges forskning på hållbara transporter. Det intressanta med studien är att den entydigt slår hål på myterna om höga kostnader och orimligt korta räckvidder för eldrivna bussar i kollektivtrafiken. Tvärtom visar studien att det med dagens teknik är billigare att köra helt eldrivna bussar och [...]

Fossiloberoendet ur ett hållbarhetsperspektiv

Sverige har högt ställda mål när det gäller klimatarbetet. Vi ska ha en fossiloberoende fordonsflotta 2030. En tuff utmaning och en medveten vilja att gå före i strävan mot en värld i ekologisk balans. Det är naturligtvis en stor utmaning att få till en omställning till fossiloberoende fordonsflotta till 2030 men samtidigt måste vi ställa [...]

Är det hållbart med elbussar?

Forskningen vid BTH har kommit fram till att övergången till el och laddhybridbussar redan idag är fördelaktigt ur både hållbart och ekonomiskt perspektiv. Detta förutsätter att enbart ny förnybar el används så att inte den el som tankas är ”smutsig” marginalel. På grund av begränsningar i batterilivslängd antas att inte fler än ett batteribyte sker under [...]

Till toppen