Om Sven Borén

Sven Borén är hållbarhetsforskare inom elfordonsystem på Blekinge Tekniska Högskola (BTH). Han är medlem i GreenCharges forskarteam och undervisar även i Projektledning på BTHs Energiprogram för hållbar utveckling.

Rapport från fälttestet med elbuss

Eldrift av bussar har en stor potential att fungera i dagens och morgondagens kollektivtrafik. Detta är den övergripande slutsatsen från GreenCharge fälttest med elbuss från Ebusco. Efter att under december 2014 till April 2015 ha gjort lyckade testveckor i Borås, Eskilstuna, Falun, Jönköping, Kalmar, Karlskrona, Lerum och Orust har BTH:s forskare Sven Borén och Lisiana Nurhadi kunnat få fram [...]

Visionsseminarie 27/2 och 6/3

I seminarieform den 27/2 på BTH och den 6/3 på länsresidenset i Jönköping med styrgruppsordförande och tillika landshövding Minoo Akhtarzand som värd fick 20-talet deltagare, som representerande många olika professioner, uppleva en intressant dag genom både föredrag och dialog/samskapande med elbilsintressenter med vilja och kraft att påverka. Tack till alla som deltog!         [...]

Till toppen