Vad vinner vi då på att gå över till eldrivna bussar?

Viktigast av allt är naturligtvis att det är ett steg mot målet den fossiloberoende fordonsflottan 2030. I det ligger ett minskat fossilbränsleberoende och ett minskat utsläpp av koldioxid. Men, för att återkoppla till inledningen, vi får en rad andra fördelar mer eller mindre på köpet. Ljudnivån är betydligt lägre både i och, framför allt, utanför bussen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Arbetsmiljön är bättre för chaufförerna och luftkvaliteten i tätorterna blir betydligt bättre då den här bussen inte släpper ut några partiklar. Rent teoretiskt är det så att den även släpper ut mindre mängd partiklar från bromsarna då bussen i första skedet bromsas genom att elmotorn används som generator vid retardation. Detta för att återvinna rörelseenergin och lagra den i batterierna.  Eldrift i fordon är också betydligt energieffektivare än alla andra drivmedel.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ser vi på den eldrivna bussen ur stadsplanerarens perspektiv så ger den samma miljövinst som övergången till spårvagnar utan att staden behöver byggas om. Den eldrivna bussen med batterier som energibärare kan sättas in direkt på samma linjer som dagens bussar. För mellanstora städer betyder det här att man slipper ta kostnaden för spårvagnar, vars största fördel gentemot elbussen är en större kapacitet, men ändå når samma miljönytta. På pluskontot för elbussen kontra spårvagnen finns en lägre bullernivå och det faktum att det är betydligt enklare att bokstavligen komma runt trafikstörningar.

Ebuscos eldrivna buss bygger på känd teknik. Batterierna är litiumjonbatterier med samma uppbyggnad som i de flesta elbilar. De är utbytbara ner till enskilda batteripaket, vilket garanterar låga servicekostnader. Ebusco har också omfattande garantier för batterierna. Kort kan bussens drivlina beskrivas som en kraftig elmotor som får ström från batterier ombord på bussen. Efter elmotorn finns ingen växellåda, då det inte behövs till elmotorer. Därefter är det en vanlig kardanstång som tar kraften vidare till en vanlig bakaxel från tyska ZF.

Servicekostnaderna kan hållas låga då exempelvis motorn endast behöver ett lagerbyte efter 50 000 mil. Här kommer forskningsrapporten från BTH in som stöd för de ekonomiska kalkylerna.

Forskarna på BTH visade i en uppmärksammad forskningsrapport för två år sedan att eldrivna bussar med batterier som energibärare är ett ekonomiskt fördelaktigt alternativ till i princip alla andra drivmedel. Nu jobbar vi med samma forskare i ett fältförsök där en elbuss med batterier testkörs i åtta olika städer runt om i Sverige. Den är redan körd i Karlskrona, Kalmar, Jönköping och Borås. Idag startades försöken upp i Jönköping där projektet fick mycket stort mediagenomslag. Nu rullar projektet vidare med Lerum som nästa kommun där bussen ska köras två veckor.