Det var egentligen bara en tidsfråga innan någon skulle ta beslutet om att erbjuda nya batterier till rätt pris till elbilar. Nissan är först ut med att på det här sättet säkra elbilens andrahandsvärde och samtidigt höja temperaturen i kampen om framtidens bilköpare.

Nissan möter Toyotas satsning på vätgas och bränsleceller i eldrivna bilar med ett lågt pris på batteribyten och möjlighet till uppgradering i framtiden.

wSN Nissan Leaf 18 141202Nissan bjöd in GreenCharges Stefan Nilsson till batterifabriken i brittiska Sunderland och lovade en riktig överraskning.

– Vi har satt ett pris på batteribyte till 5 000 €, sa en märkbart nöjd Jean-Pierre Diernaz, som är Nissans elbilsansvarige i Europa.

Hans uppfattning är att bytet inte kommer att behöva göras innan bilen gått 20 000 mil, kanske inte ens då. Oavsett vad så betyder det här att vi kan lägga en helt ny kostnadskalkyl för elbilen. Vi vet att resten av drivlinan i en elbil är betydligt mindre underhållskrävande än motsvarande i en bil med förbränningsmotor. Vi vet att vi har betydligt lägre servicekostnader för elbilen. Oron har hela tiden kretsat runt batteriernas hållbarhet och vad det betyder för andrahandsvärdet. Viktigaste frågan återstår så jag frågar Jean-Pierre om det även ger möjlighet till framtida uppgraderingar när ny batteriteknik finns tillgänglig.

– Vi har tänkt oss den möjligheten, svarar han ganska oväntat.

Detta är ett besked som betyder oerhört mycket både för den enskilde elbilsköparen och för introduktionen av elbilar i allmänhet. Nu kan man räkna på batterikostnaden och få en milkostnad för de första 20 000 milen till knappa 2,50 kronor. Sedan behöver man inte oroa sig för att bilen blir ointressant om det kommer ny batteriteknologi, vilket betyder oerhört mycket för andrahandsvärdet.

– Om vi jämför med en bil med förbränningsmotor så är det en väldigt enkel process att byta batterierna, säger Jean-Pierre. Det handlar om två timmar på en märkesverkstad.

Vad händer med de gamla batterierna, är min logiska följdfråga.

– Först kommer de att användas i reservkraftsanläggningar och sedan är de till mint 90% återvinningsbara, svarar Jean-Pierre.