GreenCharge på Almedalen

Kan vi tänka efter före? Demonstrationer, forskning och styrmedel för elfordon till 2030 Elfordon har lyfts fram som en trolig hållbar lösning på sikt. I dagens debatt cirkulerar dock många motstridiga argument och åsikter. Hur snabbt får låga driftkostnader genomslag när inköpspriser är höga? Är räckvidden egentligen begränsande för de vanligaste resorna? Hur får vi [...]