Forskningen vid BTH har kommit fram till att övergången till el och laddhybridbussar redan idag är fördelaktigt ur både hållbart och ekonomiskt perspektiv. Detta förutsätter att enbart ny förnybar el används så att inte den el som tankas är ”smutsig” marginalel. På grund av begränsningar i batterilivslängd antas att inte fler än ett batteribyte sker under en 8-årsperiod och att inte fler än två snabbladdningsstationer köps in på en linjesträckning.

Artikeln ”Advancing from efficiency to sustainability in Swedish medium- sized cities: an approach for recommending powertrains and energy carriers for public bus transport systems” är presenterad på EWGT-konferensen förra veckan, liksom poster ”How can fossil fuel based public bus transport systems become a sustainable solution for Swedish medium-sized cities?” på LCM-konferensen i slutet på augusti. Slutrapporten för projektet är beräknad att bli färdig under september 2013.

Studien är gjord inom GreenCharge sydost och finansierad av Energimyndigheten, Länstrafikbolagen i Blekinge, Jönköping och Västernorrland och Volvo Technology Cooperation. Volvo har också bidragit med simuleringar av energiförbrukning och utsläpp för givna linjesträckningarna i Karlskrona, Jönköping och Sundsvall.