Det finns ett GreenCharge-rum på Blekinge Tekniska Högskola. Där är det just nu högtryck i och med att projektet är inne på upploppet med färdplansarbetet. Forskarna jobbar med att ta fram en färdplan för hur vi tar oss till målet en fossiloberoende transportsektor 2030.

– Målet är en regional färdplan för hur elfordon ska kunna bidra till fossilfrihet 2030, säger forskningsledare Henrik Ny. Vad är till exempel troliga omvärldstrender?

Han berättar hur man inom GreenCharge projektet följer utvecklingen på fordonssidan och sätter den i relation till vad som behövs när det gäller infrastruktur runt transportsektorn.

– Vilka är exempelvis de viktigaste åtgärder kommuner och företag bör överväga? Vilka positiva och negativa konsekvenser kan de få? Sådana frågor jobbar vi för att hitta svar på, fortsätter Henrik.

Från vänster: Lisiana Nurhadi, Henrik Ny, Sven Borén och Jesko Schulte i GreenCharge-rummet på BTH.

Från vänster: Lisiana Nurhadi, Henrik Ny, Sven Borén och Jesko Schulte i GreenCharge-rummet på BTH.

Under det här arbetet sammanställs också alla fakta och erfarenheter som gjorts under projektets demonstrationer och de studier som hittills genomförts. Detta ska tillsammans med omvärldsanalyser i kombination med de unika erfarenheter som gjorts i projektets nära samarbete med lokala medlemmar som kommuner, landsting och företag vara grunden till en plan för hur vi når målet. Genom att använda färdplanen ska man kunna se vilka resultat som kan förväntas av en viss åtgärd och vad som kan vara en mer effektiv åtgärd. Man ska också kunna analysera när en viss åtgärd bör genomföras för att nå målet och vad som händer om den införs tidigare eller senare.

– Färdplanen ska sedan kommunerna kunna sätta tänderna i och bygga egna anpassade färdplaner som grund för framtida investeringar, förklarar Henrik. Det är imponerande att se vilket intresse det finns ute i medlemskommunerna och vilket engagemang de visar.

 

En första utgåva av färdplanen planeras under februari och sedan efter lite remisser inom regionen tas en slutversion fram till halvårsskiftet 2015 när nuvarande projekt går i mål. Båda färdplansversionerna kommer att skissa upp vad som kan bli lämpliga vägval framåt. I slutversionen kommer dock mer beräkningar göras och fler studier från projektet blir då också klara och kan stärka färdplanen ytterligare.