Fredagen den 15/4 är det licentiatexamen på Blekinge Tekniska Högskola. Det är Sven Borén, doktorand på BTH och en av forskarna som jobbat med GreenCharge under de första tre åren. Avhandlingen är en del av GreenCharges forskningsinsats som även kommer att leda till en övergripande färdplan mot hållbara transporter ur ett regionalt perspektiv där Svens forskning ingår.

Sven ska presentera sin avhandling: ”Sustainable personal road transport – the role of electric vehicles” under förmiddagen. Vid presentationen kommer Dr. Jamil Khan från Lunds Tekniska Högskola att ställa en del kluriga frågor. Efter det kommer Professor, tillika examinator och huvudhandledare, Göran Broman besluta om Sven ska få sin licentiatexamen eller ej.

– Jag kommer att beskriva resultaten av 3 års forskning inom hållbara transporter för BTH inom projekt GreenCharge, säger Sven.

Vad är det viktigaste resultatet av den här forskningen?

– Jag tycker det viktigaste är att vi har hittat en bra metod för att planera för hållbara transporter.

Kan du förklara metoden?

– Det går ut på att etablera en vision genom att tillämpa ramverket FSSD, Framework for Strategic Sustainable Development, för att garantera ett tillräckligt brett perspektiv både vad det gäller forskningen och i det dagliga användandet av resultaten som FSSD bygger på och inkluderar givna principer för ett hållbart samhälle. Den har tidigare använts av Broman och Robért här på BTH samt av Alvemo, som använde metoden när det gäller utvecklingen av hållbara transportsystem.

Något som överraskat dig under forskningen?

– Det måste vara hur tydligt det visat sig att elfordon, både personbilar och bussar, är så mycket mer miljövänliga än andra alternativ. Det gäller hela livscykeln och även med elproduktion med en europeisk elmix.

Vad känner du är den starkaste faktorn i avhandlingen när det gäller att påverka samhällsutvecklingen?

– Planeringsmetodiken som vi hittat kan tillämpas av kommuner och regioner för att underlätta planeringen för en hållbar framtid. Det handlar om strategiskt tänk när det gäller hållbarhetsprinciper.

Kan du utveckla det med praktiska exempel?

– Istället för att göra val som i det långa loppet kan motverka varandra kan man med den här planeringsmetodiken slå in på en bana som leder till full hållbarhet redan från början.

Något exempel?

– Jag ser utvecklingen av etanolproduktion från majs i USA och regnskogsskövlingen i Brasilien, också den kopplad till ökad etanolproduktion, som kontraproduktivt ur hållbarhetssynpunkt.

Hur viktig är en sådan här dag för dig personligen?

– Inte särskilt viktig, egentligen. Det viktiga för mig är att får förslag på fortsatt forskning och synpunkter på den forskning som gjorts. Jag vill gå från forskning på persontransporter på väg till forskning på alla transportbehov.

Hur har du jobbat med forskningen?

– Det har varit ett samarbete med andra forskare i gruppen. Vi har applicerat FSSD samt ABCD-metodiken. Den senare använder man använder vid framtagandet av visionen och planen som ingår i FSSD, med utgångspunkt i värderingar, syfte och strategiska mål.

– Vi har fått mycket input från många intressenter vid seminarier, som exempelvis representanter för kommuner och regioner som är med i GreenCharge. Dessutom ett flertal andra som varit med på våra visionsseminarier och blivit intervjuade i andra sammanhang av mig och andra i gruppen