Greencharges forskningsledare Henrik Ny har varit Energimyndighetens konferens ”Energirelaterad fordonsforskning” i Göteborg och presenterat GreenCharges arbete samt läget i projektet.

Tillbaka på BTH summerar han konferensen som inspirerande och ett kvitto på att det arbete som görs inom GreenCharge är oerhört viktigt.

 

Konferensen gav bra tillfällen till mingel och erfarenhetesutbyte. På bilden ses Henrik Ny,   forskningsledare inom GreenCharge, flankerad av Energimyndighetens Linn Sjöström (t.h.) samt Greger Ledung och Hans-Olof dahlberg (längst till vänster).

Konferensen gav bra tillfällen till mingel och erfarenhetesutbyte. På bilden ses Henrik Ny, forskningsledare inom GreenCharge, flankerad av Energimyndighetens Linn Sjöström (t.h.) samt Greger Ledung och Hans-Olof dahlberg (längst till vänster).

Konferensen hade fokus på utvecklingen av framtidens fordon och hur vi ska nå förnybara energilösningar för dem. Det konstaterades tidigt att Sverige ligger långt fram både på forskningssidan och när det gäller industrins medverkan för att hitta lösningar.

– Vi är ett av de endast 2 projekt inom demonstrationsprogrammet för elfordon som Energimyndigheten bjöd in att presentera sig vid sin transportkonferens, berättar Henrik.

Han förklarar vidare att det är bråttom att hitta lösningar för en fossiloberoende fordonsflotta och att ta den nya tekniken i bruk.

Chao Xu från Kemiavdelningen-Ångström vid Uppsala Universitet presenterade ett framtida batterikoncept baserat på kisel (vilket skulle ta bort de resursbegränsingar som dagens litiumbaserade batterier har).

Chao Xu från Kemiavdelningen-Ångström vid Uppsala Universitet presenterade ett framtida batterikoncept baserat på kisel (vilket skulle ta bort de resursbegränsingar som dagens litiumbaserade batterier har).

– Det handlar inte bara om klimatet och den hotande globala uppvärmningen, säger Henrik. Minst lika allvarligt är det vi samlar under begreppet ’Peak Oil’. Alltså det faktum att vi inte har obegränsat med olja, att vi kanske redan har nått taket för vad vi kan utvinna, och att priserna stiger i takt med minskad tillgång. Samtidigt hotas miljön av nya metoder för att utvinna olja i Arktis och genom fracking där berget spräcks med hydraulik för att de fossila energireserverna ska tryckas upp. Det ohållbara i detta betonades också vid konferensen av den svenske Uppsalaforskaren Kjell Aleklett som leder en världsledande grupp för studier av ’Peak Oil’.

Vad ser du som den mest positiva erfarenheten från konferensen?

– I det korta perspektivet att jag fick presentera GreenCharge, ler Henrik, och i det längre perspektivet att Sverige ligger så långt fram med ny teknik.

Erik Brandsmaa, Energimyndighetens generaldirektör, lyfte i sin 'framtidsspaning' fram fyra begrepp inför framtidens fordonsflotta - elektrifiering, IT-uppkoppling, autonomi, delning (t.ex. via bilpooler).

Erik Brandsmaa, Energimyndighetens generaldirektör, lyfte i sin ’framtidsspaning’ fram fyra begrepp inför framtidens fordonsflotta – elektrifiering, IT-uppkoppling, autonomi, delning (t.ex. via bilpooler).

Han tar satsningen på elvägar som exempel. Magnus Henke, från Energimyndigheten, och andra inom branschen lyfte fram att Sverige är världsledande när det gäller elvägar. Det handlar om att bygga ut system för att kunna köra tunga fordon på elektricitet längs de stora genomfartsvägarna som E4.

Elvägar lyftes fram som ett intressant utvecklingsspår där Sverige är världsledande. Bilden från presnetation av ett simuleringsprojekt för elvägar (Arne Nåbo, VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut Lotta Holmén, Viktoria Swedish ICT)

Elvägar lyftes fram som ett intressant utvecklingsspår där Sverige är världsledande. Bilden från presnetation av ett simuleringsprojekt för elvägar (Arne Nåbo, VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut Lotta Holmén, Viktoria Swedish ICT)

– Med rätt politiska beslut skulle vi kunna ha eldrivna lastbilstransporter mellan Malmö, Göteborg och Stockholm redan om 10 år, konstaterar Henrik.

Något annat nytt?

– Batteriteknologin utvecklas och vi kan kanske ha helt nya batterier med bättre kapacitet och mindre behov av sällsynta jordartsmineraler.

Fick du någon respons på GreenCharge?

– Vårt arbete med färdplanen mot den fossiloberoende transportsektorn mötte stort intresse.