Vill du lära dig mer om hållbarhetsgrunderna på ett underhållande och inspirerande sätt?

Då kan du se på filmerna från Alexandre Magnin, en kanadensisk hållbarhetskonsult och illustratör som är utbildad på Blekinge Tekniska Högskola. Han arbetar enligt ”Framework for strategic sustainable development” som ligger till grund för projektets forksning. Han har specialiserat sig på att förmedla komplexa koncept på ett enkelt och förståeligt sätt. Genom att se på hans videoavsnitt kan du lära dig mer om grunderna i projektets strategiska hållbarhetsforskning.

Hållbarhets vetenskapliga grunder

Grunderna i hållbarhetsplanering: Backcasting

Vad orsakar ”o-hållbarhet”?

Systemvillkor för hållbarhet: Schakmatt

Ecological footprint