International Energy Agency (IEA) säger nu i en preliminär rapport att de globala koldioxidutsläppenen minskade under 2014 trots en global ekonomisk tillväxt på 3%. Der blir därmed första gången som koldioxidutsläppen minskat även under en global tillväxtperiod.
Utsläppen har minskat tidigare (under tidiga 1980-talet, 1992 och 2009) men då har det alltid sammanfallit med en ekonomisk tillbakagång.
Förra året kan alltså markera ett trendbrott. Mer detaljerade resultat kommer att presenteras av IEA i juni.
Som tänkbara orsaker nämns att kinesiska satsningar på förnybar energi ökar starkt samtidigt som deras kolutvinning minskar. Liknande satsningar inom OECD verkar nu också slå igenom.
En sådan storskalig övergång till effektivare elfordon och förnybar energi som utreds inom GreenCharge skulle alltså ytterligare kunna påskynda denna nödvändiga och lovande utveckling.