Sven Borén är en av forskarna som just nu jobbar med projektets elbusstudie. Han har varit med i GreenCharge forskargrupp sedan projektet startade 2012. Han är också en av personerna bakom den uppmärksammade elbusstudien som GreenCharge presenterade i augusti 2013. Då gjordes en rad beräkningar på kostnader och miljöeffekter. I studien jämfördes bussar för en rad olika drivmedel och hybridteknik. Idag ställs dessa i relation till resultaten från det praktiska användandet av bussen på olika håll runt om i Sverige.

wSN Sven B

– De data vi fått in hittills ser ut att stämma ganska bra med beräkningarna vi gjorde vid simuleringarna i vår första studie, förklarar Sven.

Den första studien presenterades på en transportkonferens, EWGT 2013, i Porto. En konferens som behandlar transportsektorn ur ett nyhetsperspektiv för att se var det finns förbättringspotentialer. Det kan handla om allt från personbilar till tunga transporter, men kollektivtransporterna är en viktig bit. Sven minns att forskargruppen skickade in en sammanställning av sina resultat och blev inbjudna till konferensen. Det var Lisisana Nurhadi, som svarat för kostnadsberäkningarna i studien och forskar på affärsmodeller för hållbar utveckling i GreenCharge, som åkte ner och höll presentationen som väckte berättigat intresse.

– Det var nog egentligen i GreenCharges styrgrupp som vi fick den där responsen som gjorde att vi insåg betydelsen av våra resultat, förklarar Sven. En konferens kan vara ett ganska grovt filter där man antingen får säga något dumt eller något riktigt uppseendeväckande för att få ett massivt genomslag.

Hur som helst så blev det snabbt fokus på nyttan med eldrivna bussar med batterier som energibärare. Det syntes också inom bussbranschen där fler och fler tillverkare började ta fram bussar med eldrift.

– Att kunna gå vidare och testa en elbuss i verkligheten var ett drömscenario som funnits med hela tiden ända sedan sammanställningen av den första studien, och nu gavs den möjligheten tack vare projektet och alla dess engagerade medlemmar, fortsätter Sven.

Vi kommer in lite på vad man gjort för erfarenheter så här långt och Sven är glad över att det mesta är väldigt positivt.

– Tittar vi på enkäterna så visar de att både passagerare och chaufförer uppskattar att det är tystare både i och utanför bussen, berättar Sven. För chaufförerna handlar det om en betydligt bättre arbetsmiljö.

Några av chaufförerna belyser att det är lite annorlunda att köra den eldrivna bussen. Tekniken att bromsa känns lite annorlunda då bussen i ett inledningsskede bromsas med elmotorn som då fungerar som generator och tar tillvara rörelseenergin som lagras som elektricitet i batterierna.

– Så tycker de att den är lite trög över 40 km/t, samtidigt som den är väldigt pigg och lättkörd vid start och stopp, fortsätter Sven.

Det här är enligt busstillverkaren i sig inget problem som inte går att lösa. Man kan med mjukvaran i bussen styra effektuttaget från motorn så att bussen exempelvis anpassas för snabbare respons i högre hastigheter, eller för speciellt backiga städer. Det senare gäller de bussar som nu sålts till Bergen. Där kan effektuttaget vara högre i backarna men det betyder också kortare räckvidd.

Operatörerna har tittat på kostnaderna i den tidigare studien och ser stora möjligheter att välja just den här typen av buss ur både ett ekonomiskt perspektiv och ett miljöperspektiv. Den enda oro de känner är begränsningen i linjeval beroende på bussens räckvidd.

– Något som är smidigt att lösa med snabbladdning längs vägen eller vid ändhållplatser, säger Sven. En snabbladdare per linje är medtagen i kostnadsberäkningarna. Vår förhoppning är att operatörerna får tillgång till förnybar el som producerats med grön teknik som exempelvis vindkraft.

 

Fotnot:

Sven Borén fokuserar på hållbarhetsanalyser i projektet. Dessa analysmetoder är utvecklade huvudsakligen på BTH genom ramverket för strategisk hållbar utveckling (FSSD), och en principiellt definierad hållbar framtid. Arbetet med hållbarhetsanalyser genomsyrar även busstudien där Sven har sett till elbussen kontra annan teknik även ur ett hållbarhetsperspektiv.