Nissan lanserar idag sin lösning när det gäller ett andra liv för elbilens batterier. Nissan kallar sin lösning för XStorage. Det handlar om en lagringslösning för el som laddas ner när elpriset är lågt och kan säljas när det är högt. Tanken bakom lösningen är att köparen betalar 4000 € för ett batteripaket som kan lagra 4,2 kWh, som kan utnyttjas när elpriset är högt, och på så sätt minska elkostnaderna för konsumenten när han/hon behöver elektriciteten när priset är som högst.
Konsumenten kan också välja att sälja el när priset är högt. Nissans kalkyler pekar på att man kan tjäna dryga 6000 kronor per år om man använder den här tekniken i det brittiska nätverket. Det skulle betyda att man kan räkna hem systemet efter sju år och Nissan räknar med en livstid på minst 10 år.

På frågan om tredje livet för batterierna säger Nissan att det finns en återvinningsplan som ger 95% återvinning av batteripaketet som helhet och när 100% när det gäller det litium som finns i batterierna.

Nissan lanserar idag två samarbeten som går ut på att koppla upp elbilen mot elnätet och/eller koppla upp XStorage mot elnätet för att ge konsumenten en möjlighet att handla med lagrad elektricitet samtidigt som fluktuationerna i elnätet jämnas ut.

Nissan Europas styrelseordförande Paul Wilcox

– Vi är mitt uppe i en revolution när det gäller hur vi ser på och hur vi använder bilen, sa Nissan Europas styrelseordförande Paul Wilcox. Det kommer att hända mer när det gäller bilanvändarnas beteende, bilens roll i samhället och tekniken runt bilen de närmaste 10 åren än det hänt de senaste 100 åren sa han. Nyckeln för framtidens mobilitet är självkörande bilar, uppkopplade bilar och elbilar.