Studien är resultatet av ett omfattande arbete inom ramen för Greencharges forskning på hållbara transporter. Det intressanta med studien är att den entydigt slår hål på myterna om höga kostnader och orimligt korta räckvidder för eldrivna bussar i kollektivtrafiken. Tvärtom visar studien att det med dagens teknik är billigare att köra helt eldrivna bussar och att räckvidden räcker för regioner som sydostsverige där vi har 10-12 mil mellan huvudorterna.

elbussar 1

 

 

Studien visar på nästan 25% lägre kostnader för en eldriven buss med batterier som lagringsmedia jämfört med en dieseldriven buss. Detta beräknat på den totala ägandekostnaden för trafikhuvudmännen under en driftsperiod på åtta år. Bakgrunden till det uppseendeväckande resultatet är en rad tekniska genombrott som bättre batteri- och laddteknik, lägre inköpspris för bussar, samt lägre underhållskostnader för eldrift. Vad betyder då den här studien för oss alla? Tanken bakom den här forskningen är att ge beslutsfattare underlag för beslut som gynnar både ekonomi, miljö och fungerar med minsta möjliga problem för resenärerna. Beslut som också kan tåla en granskning i framtiden.

I övergången från dieseldrivna bussar till eldrift  kan vi faktiskt se tydliga positiva resultat. Ljudnivå i bussen minskar och därmed ökar komforten, ljudnivån runt bussen minskar, vilket möjliggör mindre störningar nattetid och en trevligare miljö i stadskärnan. Till detta kommer bättre luftkvalitet tack vare så gott som inga utsläpp, och en övergång till fossilfria transporter.

elbussar 2

 

Helt i linje med regeringens intentioner om ett framtida fossiloberoende Sverige. Studien bygger, vad gäller utsläppen, på att elen är så kallad ny grön el producerad med solkraft, vindkraft, vattenkraft eller vågkraft, vilket är fullt möjligt med dagens och framtidens stora potential för energieffektivisering och förnyelsebara energikällor.

Studien kommer att offentligöras under ett seminarium i Stockholm strax före lunch onsdag 10/10, och vi vill erbjuda er att under förmiddagen, eller senare under dagen, göra intervjuer med de ansvariga forskarna på BTH.  Studien har letts av Dr. Henrik Ny,  Sven Borén har fokuserat på hållbarhets-analyser och Lisiana Nurhadi på kostnadsanalyser. Ni når dem på mail: henrik.ny@bth.sesven.boren@bth.se, lisiana.nurhadi@bth.seLäs mer i rapporten, eller affischen