Det finns inget område inom transportsektorn där utvecklingen mot fordon som på ett eller annat sätt drivs med fossilfria drivmedel har gått så fort som när det gäller busstrafiken. Idag finns en palett med lösningar där biodrivmedel är en intressant lösning som funnits i drift en tid. Den lösningen bygger på konverterad traditionell teknik med förbränningsmotorer. De senaste åren har eldrivna bussar visat sig vara ett allt intressantare alternativ och BTH:s forskarsgrupp kunde i en tidigare rapport visa att eldrivna bussar med batterier som energibärare är ett alternativ som även är fördelaktigt ur ekonomisk synvinkel.

Nu har forskargruppen gått vidare inom GreenCharge-projektet och låtit ett antal aktörer runt om i landet köra en buss med just den här tekniken i daglig trafik för att se hur det fungerar i praktiken och för att kunna göra mätningar av energiförbrukning och buller på bussarna i daglig trafik. Detta har gett ett bredare perspektiv på tekniken och blir ett utmärkt underlag för den andra delen av busstudien.

Under den här studien har både passagerare, chaufförer och ledningarna för de bolag som driver trafiken intervjuats för att få deras synpunkter. En kommun som är väldigt offensiv när det gäller omställningen till ett fossiloberoende är Orust där flera olika eldrivna bussar har testats och ett elbusseminarium har hållits där GreenCharges Sven Borén var en av talarna.

Vi passade på att möta upp med Orust kommuns Lars Carlsson som också är aktiv inom Orust Kretsloppsakademi. En organisation som med inspiration från danska Samsö jobbar för att Orust ska bli energineutrala 2020. Energineutrala innebär att de producerar minst lika mycket förnybar energi som de förbrukar. Samsö nådde det målet 2005 och Orust Kretsloppsakademis ordförande Thomas Ivarsson var där på semester 2011. Efter det drog man igång arbetet på Orust som idag har 20 publika laddplatser för elbilar. Att jämföras med Göteborgs 17.

– Vi kommer under året att installera tre snabbladdare med alla typer av ladduttag runt om på Orust, berättar Lars. Vi var faktiskt först i Bohuslän med en snabbladdare som sattes upp 2013. Då var det Orust Sparbank som sponsrade i samarbete med Orust energitjänst.

Alternativen till den här typen av bussar är idag laddhybridbussar som laddas med el för kortare sträckor och har en förbänningsmotor för ökad räckvidd, bränslecellsbussar som tankas med vätgas och producerar elektriciteten i en bränslecell ombord samt lufthybridbussar. Alla dessa alternativ erbjuder fördelarna med en tyst och ren miljö runt hållplatserna då de antingen startas med elmotor eller tryckluft. Vi sammanförde Lars Carlsson med Margareta Lundqvist, BK Invest som säljer Optare elbussar, Michael Jessen, Ebusco elbussar, Bror Olof Petersson, busschaufför och Ahmed som rest från Turkiet för att titta på lösningar för eldrivna bussar.

– Vi kommer att byta ut en stor del av vår flotta av bussar mot eldrivna bussar och vi ser att man har byggt upp ett gediget kunnande här på Orust, konstaterade Ahmed.

Oavsett vald teknik så kan vi idag konstatera att framtidens busstrafik har alla möjligheter att bli en del av en fossiloberoende transportsektor som inte bidrar till sämre luftkvalitet i städerna. BTH:s forskargrupp har i och med den här studien kompletterat kostnadsberäkningarna med ett omfattande fältförsök i samarbete med Miljöfordon Syd och en rad trafikoperatörer i Sverige.

Den som vill följa samtalen vi hade med alla inblandade är välkommen att titta på de intervjuer vi gjort på film: