Eldrift av bussar har en stor potential att fungera i dagens och morgondagens kollektivtrafik. Detta är den övergripande slutsatsen från GreenCharge fälttest med elbuss från Ebusco. Efter att under december 2014 till April 2015 ha gjort lyckade testveckor i Borås, Eskilstuna, Falun, Jönköping, Kalmar, Karlskrona, Lerum och Orust har BTH:s forskare Sven Borén och Lisiana Nurhadi kunnat få fram följande resultat:

  • Energianvändningen i stadstrafik var 0,96 kWh/km (8% lägre än den tidigare beräkningsstudien) och 0,88 kWh/km i landsbygdstrafik (Orust). Utöver det använde dieselvärmaren 0,67 kWh/km för typiskt vinterklimat i Skåne och Blekinge.
  • Bullermätningarna indikerar att elbussar kan sänka bullernivån i stadstrafik genom att vara tystare ca 6dB(A) tystare under acceleration.
  • Passagerare och förare visade genom enkätsvar mycket positiva till elbussen, framförallt dess låga utsläpp och tysta gång, och ser gärna att dagens diesel/gasbussar byts till elbussar.
  • Kollektivtrafikupphandlingar behöver anpassas till elbussar och laddinfrastruktur.
  • Det finns goda möjligheter att etablera laddinfrastruktur för elbussar på de flesta studerade linjer

Bildsamling fälttest med elbuss

Fälttestet pekade även ut behovet av fortsatta studier beträffande affärsmodell vid upphandling av kollektivtrafik, beslutsmodell för val av fordon och laddinfrastruktur, samt mätning av energianvändning under ett helt år för att bland annat få med användning av luftkonditionering.

Vi kunde inte gjort denna studie utan fantastiskt samverkan med Energimyndigheten, Blekingetrafiken, Borås lokaltrafik, Dalatrafik, Jönköpings länstrafik, Kalmar länstrafik, Länstrafiken Sörmland, Region Blekinge, Västtrafik, kommunerna i Borås, Eskilstuna, Falun, Jönköping, Kalmar, Karlskrona, Lerum, Orust, Orust Engineering, Bergkvarabuss, Ellös buss, Hedmans buss, Keolis, Nobina, Transdev, Sambus, Söne buss, Affärsverken, Lerums Energi, samt Ebusco. Vi hoppas på fortsatt lyckad samverkan med de partners vi haft i fälttestet och gärna med andra som är intresserade av elbussar!

Läs gärna mer i fälttestets slutrapport: Rapport GCS fälttest elbuss_slututgåva