Renault har tillsammans med Qualcomm Technologies och Vedecom byggt en testanläggning där man trådlöst överför 20 kilowatt till en elbil som körs i en hastighet av 100 kilometer per timme.
Renault demonstrerade den dynamiska trådlös elfordonsladdning (DEVC dynamic wireless electric vehicle charging), som tillåter fordon att ladda vid körning. Renault har deltagit med Qualcomm Technologies och Vedecom vid utformningen av ett DEVC-system som kan ladda ett elfordon med en laddning på upp till 20 kilowatt i hastigheter upp till och över 100 kilometer i timmen. DEVC-systemet har utformats för att stödja verklig implementering av trådlös laddning. De två Renault Kangoo Z.E. Fordon kan hämta laddning i båda riktningarna längs spåret.

De dynamiska laddningsdemonstrationerna ägde rum på 100 meter långa testbanan, byggd av Vedecom i Satory, Versailles, nära Paris, inom FABRIC-projektet. Qualcomm Technologies och Vedecom installerade huvuddelen av DEVC-systemet i testspåret, medan Vedecom och Renault installerade sekundärdelen på två Renault Kangoos Z.E.. DEVC-systemet kommer snart att överlämnas till Vedecom för att utföra test för FABRIC. Testerna kommer att utvärdera driften och effektiviteten av överföring av energi till fordonet för ett brett spektrum av praktiska scenarier, inklusive identifiering och godkännande av fordon vid inmatning av spår, kraftöverenskommelse mellan spår och fordon, hastighet och inriktning av fordon längs spår.

Renault_91437_global_en

FABRIC * är ett projekt på 9 miljoner euro, delvis finansierat av Europeiska unionen, som tar itu med den tekniska genomförbarheten, den ekonomiska bärkraften och den socio-miljömässiga hållbarheten hos trådlösa DEVC. Projektet inleddes i januari 2014 och kommer att fortsätta fram till december 2017 och genomförs av ett konsortium av 25 partners från nio europeiska länder, inklusive bilproducenter, leverantörer, tjänsteleverantörer och forskningsorganisationer från domäner inom fordons-, väg- och energiinfrastruktur. Huvudsyftet med FABRIC är att genomföra genomförbarhetsanalys av trådlös DEVC som ett medel för EV-områdesförlängning.

– Att bidra till detta spännande projekt har gjort det möjligt för oss att testa och vidareutveckla trådlös laddning på vår Kangoo Z.E. Fordon, säger Eric Feunteun, direktör för elektriska fordonsprogram, Groupe Renault. Våra forskare har arbetat mycket nära med Qualcomm Technologies och Vedecom-teamen för att slutföra demonstrationen av DEVC-systemintegrering som en del av FABRIC. Vi ser trådlös laddning som en utmärkt vision för att ytterligare förbättra användarvänligheten av EV, och tillgängligheten av EV för alla.

Renault_91436_global_en

 

– Vi är uppfinnare. Vi är trådlös elektrisk fordonsladdning. Denna demonstrationen av trådlös laddning är förverkligandet av vår vision, säger Steve Pazol, vice vd och chef, Wireless Charging, Qualcomm Incorporated. Jag är oerhört stolt över vad vi har uppnått. Kombinationen av ett globalt team av expertingenjörer och Qualcomm Halo-teknik, som täcker alla aspekter av WEVC-system, oberoende av magnetiken som används, har gjort det möjligt för oss att verkligen driva gränserna för det möjliga och skissera vår vision för framtida rörlighet i städerna.

 

* FABRIC står för FeAsiBility analys och utveckling av vägbelastningslösningar för framtida elbilar.