Vad är strategisk hållbarhetsforskning?

Strategisk hållbarhetsforskning handlar om att gå bortom gradvisa förbättringar av idag kända problem och istället fokusera på att definiera vad hållbarhet är och försöka överbrygga det kvarvarande gapet för att ta sig dit. Fördelen med detta omtänk är att man har fått en framgångsdefinition att förhålla sig till och därmed lättare kan prioritera bland dagens problem och vilka av de gradvisa förbättringarna som kan ta oss dit vi vill.

Hur började det?

BTHs forskargrupp, stiftelsen Det Naturliga Steget och deras partnernätverk har under mer än 20 års tid byggt upp världsledande metodik inom detta forskningsområde. Den har framgångsrikt tillämpats över hela världen i företag, städer, kommuner och andra organisationer samt har vunnit flera globala hållbarhetspriser.

Hur tillämpas detta i GreenCharge?

På en regional samhällsplaneringsnivå där trafik och mobilitet hanteras krävs engagemang, konkret handlingskraft och samverkan mellan lokala och regionala aktörer. Inom GreenCharge ska BTHs strategiska hållbarhetsmetodik med fokus på elfordon tillämpas i dialog mellan politiker och specifika expertgrupper inom konsumentbeteende, fordon, infrastruktur. En färdplan ska tas fram för hur lokala och nationella politiker och beslutsfattare via styrmedel ska kunna påskynda övergången till fossiloberoende inom transportsektorn. Detta innebär att parallellt och koordinerat driva på gentemot trafikanter, fordonsindustri och stödinfrastruktur, samt bränsle- och energisektor.