I seminarieform den 27/2 på BTH och den 6/3 på länsresidenset i Jönköping med styrgruppsordförande och tillika landshövding Minoo Akhtarzand som värd fick 20-talet deltagare, som representerande många olika professioner, uppleva en intressant dag genom både föredrag och dialog/samskapande med elbilsintressenter med vilja och kraft att påverka. Tack till alla som deltog!

Carl Henrik Robert visionsseminarie Henrik och Lisiana på visionsseminarie Håkan Johansson visionsseminarie Minoo Arkthazand Visonsseminarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Högst upp till höger: Carl-Henrik Robèrt och Minoo Arkhtarzand. Högst upp till höger: Henrik Ny och Lisiana Nuradi. Längst ner till vänster: Håkan Johansson. Längst ner till höger: Minoo Arkhtarzand med deltagarna.

Seminarierna ämnade besvara frågan om elfordon har en plats i ett principiellt definierat hållbart samhälle (se Karl-Henriks ”bildbok” nedan) och hur vi ska ta oss dit? Deltagarnas engagemang gav ett rikt resultat, vilket kommer ingå i en artikel i tidskriften Journal of Cleaner Production (2015) med undertecknad som huvudförfattare, samt bidra till den färdplan mot en fossilfri sydost region med elfordon som projekt GreenCharge ska författa. Resultaten kommer också bidra till elbilsintressenters strategiska hållbarhetsarbete, samt ge möjlighet till nya samarbeten inom området.

Stort tack till Minoo och Länsstyrelsen i Jönköping med husfru Tomas Paulin och Blekinge Tekniska Högskola med Prorektor Henric Johnson. Stort tack för inspirerande föredrag av Håkan Johansson (Trafikverket), Mattias Goldmann (Fores), och särskilt tack till Karl-Henrik Robèrt, Andreas Olsson, Henrik Ny, Lisiana Nurhadi som varit till stor hjälp med design och genomförande av seminarierna, samt alla andra som i forskningens tjänst hjälp till att förverkliga dessa intressanta seminarier och ge oss värdefull input till fortsatt forskning inom GreenCharge.

Presentationsmaterial i pdf-format: Minoo Akhtarzand presentation 1Minoo Akhtarzand presentation 2Karl-Henrik Robèrt 6/3 samt hans bilder med anteckningar om strategisk hållbar utvecklingLisiana Nurhadi 6/3Håkan Johansson 27/2, Henrik Ny 27/2, Lisiana Nurhadi 27/2Sven Borén 27/2. Vänligen konsultera respektive författare och fotograf innan spridnng till tredje part, eller nyttjande till annat än eget bruk.