Det finns mycket att tänka på när det gäller laddning, val av laddstolpar etc.
Inom Green Charge Sydost arbetar vi tillsammans med projektets medlemmar för att skapa förutsättningar för en laddinfrastruktur där det på ett enkelt, smidigt, funktionellt och enhetligt sätt går att ladda sin elbil över både kommun och länsgränser i hela Småland, Blekinge, Öland och Norra Skåne.

Att tänka på vid val av laddstolpar och laddinfrastruktur inom Green Charge Sydost:

 • I Green Charge Sydost-projektet använder vi en gemensam IT-plattform, Logicas CiMS (se nedan), för att knyta ihop infrastrukturen och möjliggöra enhetlig, enkel och funktionell laddning över kommun och länsgränser i hela regionen.

 • Laddstolparna behöver således vara kompatibla med Logicas system – kortfattat behöver stolparna internetuppkoppling (fast/fiber eller mobilt) samt stödja OCPP (Open Charge Point Protocol – detta ska leverantörerna av laddstationer ha koll på).
 • Laddstationer som erbjuds via partners kopplade till Green Charge Sydost har krav på sig att vara kompatibla till projektets gemensamma IT-plattform.

 • Kostnad för att koppla in laddstolpar/laddstationer till projektets IT-plattform är kostnadsfritt under projekttiden 2012-2014.

Vidare är följande lämpliga rekommendationer:

1) Elförsörjning och internet

 • Lämpligt att dra fram trefas 16A eller 32A till laddstolparna/laddstationerna
 • Internetuppkoppling behövs – via fiber är att föredra, men fungerar med mobilt internet.

2) Intelligens

 • För att dra nytta av IT-plattformens fördelar behöver laddstolparna/laddstationerna vara intelligenta (kunna kommunicera). Lämpligt är att satsa på mode 3 – vilket främst handlar om utvecklad kommunikation (bl.a. kommunikation mellan bil och laddstolpar – vilket exempelvis inte är möjligt om man väljer vanligt ”två-hål-i-väggen-uttag eller schuko som det uttaget/kontakten heter”). Detta leder oss vidare till diskussion om kontakter/uttag.

3) Modulbyggda stolpar avseende kontakter

 • Laddstolparna rekommenderas att vara modulbyggda avseende möjliga kontakter, alltså att kontakterna vid behov är möjliga att byta ut. Detta är att rekommendera eftersom det ännu inte finns någon direkt entydig standard inom området och olika kontakter existerar redan idag på marknaden. Modulbyggda stolpar ger en ökad framtidssäkerhet genom att själva kontakterna är utbytbara vid behov utan att hela laddstolpen behöver bytas ut.

 4) Lämpliga kontakter är:

 • Typ 1 (”Amerikansk standard”) – sitter i merparten av dagens bilar (kontakten in i bilen).
 • Typ 2 (”Mennecker /EU-standard”) – denna ger möjlighet till både trefas-laddning vilket spås att bli tongivande på europeiska marknaden

 • Kombo – spås bli en framtida kontakt, påminner om Typ2.

 • Vanlig två hål i väggen kontakt så kallad Schuko är vanlig idag, men enligt den information vi har tillgång till så kommer denna kontakt inte behövas om man enbart pratar elbilar (möjligen kan detta vara aktuellt om man tänker sig laddning av cyklar eller mopeder alternativt vill komplettera med uttag för motorvärmare/kupévärmare).

5) Dubbla uttag/kontakter

 • Det är lämpligt är att satsa på laddstolpar med dubbla kontakter/uttag. Alltså välja två av ovan nämnda kontakter. För att ha möjlighet till trefas laddning så gäller Typ 2-kontakt. Så den behöver vara med. Sedan är det olika bud. En variant är att komplettera med inbyggd kabel/arm (alltså att den som laddar sin elbil inte behöver någon egen laddningssladd) där det sitter en typ 1 kontakt i laddänden som ska kopplas till bilen. Möjligen ett Schuko-uttag om man vill komplettera med laddmöjlighet för cyklar och mopeder alternativt motorvärmare. Tänk på att det är fullt möjligt att ha en Typ 2-kontakt till laddstolpen med antinget ett typ 1 eller typ 2 uttag i änden som ska kopplas in till bilen.

Olika leverantörer är kopplade till projektet som samarbetspartners, vilka har erbjudanden som gäller för projektets medlemmar, partners och intressenter. Samtliga lever upp till Logicas system (även om allas produkter inte i dagsläget är fullt ut testade).

 

Partners med erbjudanden (fler är på gång):

 • Chargestorm
 • GARO

 • Park & Charge

Fler samarbetspartners är på gång med erbjudanden.

Lite mer information om CiMS – projektets gemensamma IT-plattform för enhetlig kommunikation för laddinfrastrukturen:

CiMS (Charge point interactive management system) är ett system som integrerar med protokollet OCPP och därigenom kan hantera de olika aktörernas uppgifter inom logistiken för laddning av elbilar.

OCPP (Open charge point protocol) är ett öppet protokoll för datakommunikation inom logistiken för laddningen av elbilar. Initiativet för OCPP togs i Nederländerna av stiftelsen E-Laad i syfte att skapa en standard för enkel kommunikation mellan laddstationer, dess system och de olika leverantörerna. Framgångarna i Nederländerna har gjort att protokollet idag anses utgöra en standard.

En viktig framgångsfaktor för E-Laadprojekt har varit Logicas system CiMS som är det första (management) systemet som stödjer och kan koordinera alla aktörers uppgifter för en stabil, säker och korrekt elleverans till användarna.

CiMS möjliggör en enkel administrativ lösning för de olika leverantörerna i den komplexa miljö som omgärdar logistiken för laddning av elbilar, oavsett om man äger laddstationer eller levererar el. Detta oberoende av vilket system eller hur många enheter aktören har kopplade till nätverket, säkerställer CiMS enkel kommunikation för intressenterna.

CiMS har sedan starten av elbilsprojektet i Nederländerna 2010 varit integrerat med, och följt utvecklingen av E-Laad till att omfatta även länderna Luxemburg, Tyskland och England. CiMS administrerar idag mer än 2000 laddstationer och följer väl målet som är att E-Laddprojektet ska ha 10 000 laddstationer i drift under 2013, för att kontinuerligt öka i takt med att länder vill utveckla elbilsanvändandet och därigenom ta ett större ansvar för miljön.

CiMS är utvecklat av Logica som är en av projektets samarbetspartners.