Volvo är ett av de företag som tittar på induktiv laddning av sina elbilar. tekniken har många fördelar som smidighet och elsäkerhet men också nackdelar som höga kostnader, risker med magnetfält och en viss energiförlust. Den kanske allra största fördelen är att det öppnas en dörr för laddning under färd. Nissan var inne på induktiv laddning under utvecklingsarbetet med Nissan Leaf. Ännu så länge har vi dock inte sett ett sådant system på marknaden.

Volvo Car Group har deltagit i ett avancerat forskningsprojekt där möjligheterna att använda induktiv laddning för elfordon har undersökts. Resultaten visar att tekniken att överföra energi med hjälp av ett elektromagnetiskt fält har en lovande framtid.

– Induktiv laddning har stor potential.Den trådlösa tekniken är ett bekvämt och effektivt sätt att överföra energi. Vår studie tyder också på att det är en säker metod, säger Lennart Stegland, Vice President, Electric Propulsion System vid Volvo Car Group.

– Det finns ännu ingen gemensam standard för induktiv laddning. Vi kommer att fortsätta med vår forskning och utvärdera möjligheten att använda tekniken i våra hybrid- och elbilsprojekt, tillägger han.

sladdlös laddning volvo 2

Induktiv laddning kan också användas vid publik laddning där bilföraren identifierar sig med ett kort och får tillgång till laddning av sin elbil.

Trådlös laddning

Vid induktiv laddning används ett elektromagnetiskt fält i stället för en kabel för att överföra energi mellan två objekt. En induktionsspole skapar ett växlande elektromagnetiskt fält i laddstationen. En andra induktionsspole i den portabla enheten påverkas av energin från det elektromagnetiska fältet och omvandlar den till elektrisk energi som används för att ladda batteriet. Den här tekniken är vanligt förekommande i hushållsapparater, exempelvis eltandborstar, men den är ännu inte tillgänglig för laddning av elbilar.

– Med induktiv laddning är det bara att placera bilen över en laddstation, så startas laddningen automatiskt. Vi är övertygade om att detta är en av de faktorer som kan öka kundernas acceptans av eldrivna fordon, säger Lennart Stegland.

Forskning i Flandern

Initiativtagare till det nyss genomförda forskningsprojektet, där induktiv laddning för bilar och bussar ingick, var Flanders’ Drive, ett utvecklingscenter för bilindustrin i regionen Flandern i Belgien. Projektet genomfördes av ett konsortium av företag, däribland Volvo Car Group, Bombardier Transportation och busstillverkaren Van Hool. Projektet finansierades också delvis av den flamländska regeringen. Volvo Cars bidrog med bilen till projektet för induktiv laddning: en Volvo C30 Electric med en motoreffekt på 89 kW (120 hk).

– Testerna visade att det går att ladda vår Volvo C30 Electric utan sladd på cirka 2,5 timmar.Vi har samtidigt också forskat på långsam och regelbunden laddning tillsammans med Inverto, som också deltog i projektet, säger Lennart Stegland.

Volvo Cars har ett strategiskt samarbete med Siemens för utveckling av elektrisk drivteknik, kraftelektronik och laddteknik samt för integration av dessa system i eldrivna fordon.