Enkla Elbolaget jobbar för att förenkla människors vardag. Särskilt miljömedvetna människors vardag. Utanför kontoret på hamnplan i Karlshamn har det funnits en laddplats och nu bygger man ut med ytterligare laddplaster med gratis el för elbilsåkare.

– Det handlar mycket om att döda fördomar, säger Kenneth Johansson, Enkla Elbolagets visionäre vd i Karlshamn.

Kenneth är en stor elbilsvän och Enkla Elbolaget är med i projekt GreenCharge där Miljöfordon Syd är projektledare. Vårt gemensamma mål är en ökad elbilsintroduktion och med i den strävan är även Karlshamns kommun, som representerades av näringslivschef Ulrika Nordén Johansson.

– Karlshamn har ett strategiskt läge mitt i en del av landet där många människor dagligen pendlar till och från arbetet, säger hon. Avståndet mellanytterorterna är 10 mil och det är lika långt upp till Växjö. Det betyder att de flesta körningarna, för att inte säga alla, är möjliga att göra med en elbil.

Ulrika och Kenneth klippte tillsammans bandet när de fyra dedicerade p-platserna för elbilar invigdes. På laddplasten, eller rättare sagt i laddparken, finns två typ 1 uttag och två typ 2 uttag med en kapacitet på upp till 7,4 kW, vilket betyder en laddtid på runt tre timmar för en helt urladdad elbil.

I och med de nya laddplasterna blir det Karlshamn som får regionens andra laddpark efter den som invigdes tidigare i år på Videum i Växjö. Även den en del GreenCharge-samarbetet.

– Vi planerar faktiskt två laddplatser till, säger Kenneth med ett leende.

Ulrika fortsätter med att förklara att placeringen av laddparken nere på hamnplan är strategisk med tanke på både näringslivet, turismen och högskolan.

– Vi vill bygga ett hållbart samhälle som också är attraktivt för många människor, säger hon.

– För vår del är detta en profilfråga, tillägger Kenneth Johansson. Vi jobbar ju med el och vi vill vara med och skapa det hållbara samhället. Vi har solceller på taket, väljer laddbara bilar i verksamheten och bygger laddplatser. Kanske kan vi tjäna lite pengar på marginalen i framtiden.

Karlshamns kommuns näringslivschef Ulrika Nordén Johansson klippte tillsammans med Enkla Elbolagets vd Lennart Johansson bandet vid invigningen.

Karlshamns kommuns näringslivschef Ulrika Nordén Johansson klippte tillsammans med Enkla Elbolagets vd Lennart Johansson bandet vid invigningen.

Det där med att tjäna pengar är Kenneth noga med att förklara att det mer handlar om Enkla Elbolagets profil som ett miljöengagerat företag för medvetna kunder och att det i det konceptet ingår möjligheten att verka för ökad introduktion av elfordon.

– Där ser vi ett stort värde i samarbetet med GreenCharge, förklarar Kenneth. Det är ett riktigt bra initiativ som betyder mycket för näringslivet lokalt, men också för boende i regionen och på sikt för hela landet.

Enkla Elbolaget ingår i en koncern med 22000 företagskunder.

– Det finns en stor potential i att konceptualisera det här med elfordon, laddplatser och miljötänket i hela koncernen, precis som vi gjort tillsammans med GreenCharge här i Karlshamn, avslutar han medan fotograferna från dagstidningarna i regionen kliver runt i den knappt torra brandgula färgen som symboliserar både Enkla Elbolaget och elbilar i den elkontakt som målats på de fyra laddplatserna.