Idag togs Europas största takburna solcellsanläggning officiellt i bruk. Det energigivande taket finns på Audis anläggning i ungerska Györ och är ett samarbete med E.ON. Sedan årets början har fabriken enbart använt grön el. Redan 2012 invigdes en geotermisk anläggning som försett fabriken med det mesta av värmebehovet. De återstående fem procenten kompenseras genom biogascertifikat. Audi Hungaria är därmed den andra av Audis fem produktionsorter som är helt klimatneutral.

Vi har ett tydligt mål. Samtliga Audis produktionsorter skall vara klimatneutrala till 2025, säger Peter Kössler, produktionsansvarig i Audis ledning och styrelseordförande för AUDI HUNGARIA Zrt. Genom att ställa om våra fabriker till enbart förnybar energi lämnar vi ett viktigt bidrag för klimatet.

Audi Hungaria: Photovoltaic system on the roofs of the two logis

Györ – den andra produktionsorten som är klimatneutral

Efter Audi Bryssel, som var den första produktionsorten att bli helt klimatneutral 2018, har den andra av Audis fem anläggningar nu uppnått målet. Mission:Zero är samlingsnamnet för alla åtgärder i produktion och logistik som bidrar till att sänka det ekologiska fotavtrycket. Fokus ligger på minskade koldioxidutsläpp, minskad vattenanvändning, resurseffektivitet och biologisk mångfald. Audi har redan uppnått ett viktigt delmål för att sänka koldioxidutsläppen – sedan årets början används enbart grön el vid alla Audi-anläggningar.

– Hållbarhet är avgörande för Audi Hungaria. Solcellsparken bidrar till att vi har uppnått CO2-neutral balans. Vi lägger stor vikt vid att utvecklingen av våra produkter skall ske alltmer miljövänligt och att kontinuerligt minska verksamhetens fotavtryck, säger Alfons Dintner, CEO för Audi Hungaria.

Audi har fortlöpande sänkt energibehovet vid sina anläggningar. Under 2019 sparades mer än 18.000 MWh energi och därmed nära 5.750 ton i CO2-utsläpp i Györ tack vare åtskilliga effektiviseringsåtgärder. De minskade koldioxidutsläppen har skett via tre olika åtgärder.

Audi Hungaria is the second carbon-neutral Audi site

Den första åtgärden är omställningen till grön el med Europas största solcellstak och energiförsörjning från förnybara källor. Solcellsanläggningen, som har byggts i samarbete med E.ON, har installerats på taken till två logistikbyggnader. Solenergiparken täcker en yta på ca 160.000 kvadratmeter och består av 36.400 solceller som ger en maximal effekt på tolv megawatt.

Karten Wildberger, i EON:s ledning fortsätter:
– Projektet representerar på många sätt det som är nödvändigt för att nå klimatneutralitet till 2050. För att nå det behöver vi ställa om till CO2-neutrala energisystemen i urbana områden och i industrin. Jag ser projektet med vår partner Audi som en viktig milstolpe i vår strävan att skapa morgondagens hållbara energivärld och hoppas att det följs av ännu fler projekt av den här typen.

Den andra åtgärden är geovärme. Audi har använt geovärme för största delen av uppvärmningen sedan 2012. Den geotermiska anläggningen i Győr täcker nästan 70 procent av behovet. Den återstående uppvärmningen sker via naturgas som klimatkompenseras med biogascertifikat. Audis anläggning i Györ är den största förbrukaren av industriell geotermisk värme i Ungern med en årlig förbrukning på minst 82.000 MWh termisk värme. Sedan 2015 har företaget använt 250 GWh geovärme och därmed sänkt CO2-utsläppen med 50.000 ton.

Den tredje åtgärden står för ca fem procent av CO2-utsläppen och gäller verksamhet som för närvarande inte kan undvikas, exempelvis motortester. Dessa kompenseras genom internationellt erkända koldioxidcertifikat.

Biltransporter på gröna tåg

Audi arbetar kontinuerligt för att minska det ekologiska fotavtrycket från sina anläggningar. Företaget är även engagerat utanför grindarna. Sedan 2017 sker Audis transporter till största delen klimatneutralt med tåg. Tack vare bytet till tyska järnvägens “DBeco plus” har företaget sparat mer än 13.000 ton CO2 årligen. Sedan 2010 har så kallade “gröna tåg” rullat mellan Ingolstadt och lasthamnen i Emden vid Nordsjön, och sedan 2012 från den andra tyska produktionsanläggningen i Neckarsulm. Sedan 2019 har Audi även kompenserat för sträckorna mellan fabriken i Ingolstadt, Győr och Bryssel, där Audi e-tron tillverkas. I Györ tillverkas bl.a. elmotorerna till Audi e-tron.