The car isn´t a problem in the future cities. It´s actualy a benefit, säger Russell Hales.

Påståendet är provocerande när en hel värld talar om trängsel i megastäderna, luftföroreningar, kollektivtrafik och trängselavgifter.

Den grå majoriteten av stadsplanerare talar om förtätning av städerna, färre bilar och allt fler av de moderna urbana människorna som varken har körkort eller bil.

Förtätning har det blivit men inom EU har det i huvudsak blivit på bekostnad av grönytorna.

The car isn´t a problem in the future cities. It´s actualy a benefit, säger Russell Hales

The car isn´t a problem in the future cities. It´s actualy a benefit, säger Russell Hales

Vem är då denne Russell Hales som svär i kyrkan?

Vad får honom att inbilla sig att vi ska fortsätta trängas i oändliga bilköer med våra stinkande och bullrande bilar?

Russell är arkitekt. Han jobbar för Foster+Partners i London.

Ja, mitt i smoggens forna huvudstad.

När sjutton fabulerade han om detta?

Russell presenterade sina tankar samtidigt som det multinationella kraftbolaget Enel och Nissan presenterade sitt V2G-projekt i Storbritannien. Samtidigt presenterade Nissan sin XStorage och ett samarbete med Eaton, ett multinationellt företag som säljer systemlösningar för krafthantering. V2G står för Vehicle To Grid där elbilar kopplas upp till nätet för att laddas och erbjuda el från laddade batterier. XStorage är en batteripack på 4,2 kWh som samverkar med hemmets elsystem och elleverantören på samma sätt. XStorage laddas full när elpriset är lågt och driver hemmets elbehov när priset är högt och efterfrågan stor. Det går också att sälja el från XStorage.

Tanken bakom de här samarbetena är att lagra el producerad när den är billigast och efterfrågan är mindre än tillgängligheten för att senare sälja den när efterfrågan är större än tillgången och priset är högre.

Tekniken bygger på att elen lagras i elbilen eller i XStorage, som är en hemmalagring av el i litiumjonbatterier, antingen nya eller sådana som använts tidigare i en elbil.

Den stora fördelen som Russell syftar på är att bilanvändarna, läs elbilsanvändarna, hjälper till att jämna ut flödet i elnäten. Kort sagt kapar topparna i efterfrågan på el genom att erbjuda lagrad el och tar tillvara överskottet när det är lägre efterfrågan.

Kalkyler gjorda av de tre företagen pekar på att ett maximalt utnyttjande av en framtida fordonsflotta med elbilar där energin lagras i batterier ger tillgång till ett virtuellt kraftverk som kan erbjuda 370 gigawatt-timmar vid maxproduktion.

– We think that the potential of V2G is enormous, säger Paul Willcox som är styrelseordförande i Nissan Europa.

Han presenterar en kalkyl baserad på brittiska elmarknaden där siffrorna pekar på en besparing på 600 pund per år för de som investerar 4000 pund i en XStorage och sedan sparar dyr el och säljer billig el dyrt.

– I´m sure that we are going to see more changes in carusers behaviour and technical solution in the automobile industry during the next 10 years than we´ve seen the latest 100 years, säger en övertygad Willcox.

De förändringarna han ser är en övergång till elbilar med batterier för energilagring, intelligenta system som möjliggör självkörande bilar och bilar som är ständigt uppkopplade.

Sammanfattningsvis så ser Nissan, Elen och Eaton en rad tekniska lösningar som nu implementeras i Storbritannien och kommer att testas fullt ut i dagligt användande och ger jämnare och säkrare elförsörjning samtidigt som den personliga mobilitetens miljöpåverkan blir minimal.

Bilen blir med andra ord en del av storstadens transportsystem och energiförsörjning istället för ett miljöproblem och ett trängselproblem. Paul visar sin och Nissans vision av en framtida London-gata med induktiv laddning av elbilar parkerade längs gatan, solceller på taken och klassiska brittiska gatlampor.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

– Tekniskt kan vi redan idag åstadkomma den här gatan, säger han. Den kommer att betyda ändrade användarbeteenden, men också en rad möjligheter både vad gäller miljö, livskvalitet och ekonomi.

Självkörande bilar ger utökade möjligheter till bildelning och därmed färre bilar i staden samtidigt som det gör interaktionen mellan kollektivtrafiken och den personliga mobiliteten smidigare och attraktivare för pendlarna.