Mellaneuropa får nu sin Hydrogen Highway tack vare att BMW öppnar ett tankställe för vätgas i München. Världens första publika tankställe för vätgas med två olika tekniker för vätgaspåfyllning, och detta i ett land som precis konstaterat att vätgasen kan vara nyckeln till att höja vindkraftens konkurrenskraft och kapa de höga elpriserna vid hög efterfrågan och liten tillgång på el.

Läs mer: http://miljofordonsyd.se/2015/07/bmw-och-total-bygger-infrastruktur-for-vatgas/#more-4547