MyFC arbetar sedan drygt ett år med utvecklingen av en bränslecellsbaserad räckviddsförlängare för elbilar. En kommersiell elbil används för att utveckla en prototyp för att verifiera myFC:s bränslecellsteknologi. Bilen kommer att visas upp under Almedalsveckan.

MyFC initierade utvecklingsprojektet gentemot fordonsindustrin för att adressera dagens batteritekniks begränsade räckvidd. Den långsiktiga ambitionen är att lösa utmaningen med batteriprestanda genom att integrera företagets bränslecellsteknologi och möjliggöra vätgasgenerering i elfordon (så kallad OHG, onboard hydrogen generation). Tekniken kan även sänka fordonsvikt och produktions- och driftskostnad, eftersom en mindre mängd batteri kan komma att behövas när en helt avgasfri räckviddsförlängare blir ett reellt alternativ.

–      Utvecklingsarbetet av prototypen fortgår med hög intensitet. Vi visar upp bilen eftersom intresset är stort för vår utveckling att via våra bränsleceller förlänga räckvidden i elbilar så att de på allvar kan bidra till att ersätta fossilberoende fordon. På så sätt kan vi visa hur bra våra celler och bränslelösningar kan skala mot myndighets- och fordonskrav globalt, säger Björn Westerholm, vd för myFC.

LAMINA REX-tekniken är en form av elektrokemisk energilagring bestående av ett vätgasgenererande bränsle i kombination med en bränslecell som producerar elektricitet. Tekniken kan förlänga körsträckan och säkra uppladdningsmöjligheten för elfordon. I ett elfordon släpper denna process inte ut några avgaser, vilket gör att Parisavtalets miljömål för 2025 och 2030 infrias. Den kemiska reaktionen i systemet bildar energi, vatten och en fast reaktionsprodukt. Reaktionsprodukten kan användas för att återskapa bränslet vilket gör en cirkulär bränslelösning möjlig. Beroende på den elmix som används är det därmed möjligt att både använda och återskapa bränslet med en lägre miljöpåverkan per kilometer än vad en elbil har vid ren eldrift över hela livscykeln.

Utvecklingsprojektet LAMINA REX innefattar att skapa en IP- och teknikgrund som därefter kan licensieras till partners i fordonsindustrin och närliggande områden, för anpassning och integrering i elfordon och i bränsleinfrastrukturen. Bränslet kan distribueras på flera olika sätt, och föraren kan exempelvis tanka bilen med myFC:s bränsle via bränslepåsar eller tankstationer. Ett samarbete med Gränges AB pågår i syfte att ta fram en lättare prototyp av LAMINA REX i aluminium.

Under Almedalsveckan kommer myFC att visa upp den bil som använts för att verifiera en komplett bränsle- och bränslecellsintegrering. Bilen kommer att ha en komplett lösning integrerad, men är inte på något sätt kommersiell eller färdigutvecklad.

MyFC grundades 2005 och tillhör koncernen myFC Holding AB. MyFC Holding noterades i maj 2014 på NASDAQ | First North. Huvudkontoret ligger i Stockholm.