Den 1 december 2013 var beståndet av laddbara personbilar och lätta lastbilar i Sverige 3 060 stycken. Det är en ökning av beståndet med 92 procent sedan årsskiftet. Det visar nya detaljerade siffror från statistikdatabasen ELIS – Elbilen i Sverige, som drivs av Power Circle, elkraftbranschens intresseorganisation.

November blev en relativt bra månad för elektrifierade fordon. Det totala beståndet av laddbara personbilar och lätta lastbilar i Sverige ökade med 166 fordon, vilket ger en total ökning under året på 1 464 stycken (+92 procent). Månadens ökning dominerades av laddhybriderna Mitsubishi Outlander och Volvo V60. Under månaden har de första Volkswagen e-Up! levererats till kund, och de första exemplaren av BMW i3 har nu kommit till Sverige.

Helt batteridrivna elbilar (inklusive mc-registrerade bilar) uppgår till totalt 1 520 fordon och laddhybrider uppgår till 1 540 fordon. Bruttokvoten av antal laddplatser delat med antal elbilar, CPEV, är fortsatt på låga nivåer (0,16).

–  Beståndsökningen i november var klart större än föregående månader, och jag tror även december kommer att bli en stark månad. Marknaden för laddbara fordon är inne i ett spännande skede och många nya elektrifierade bilmodeller är, eller blir snart, tillgängliga på den svenska marknaden. Sannolikt kommer den laddbara flottan att ha fördubblats till årsskiftet jämfört med 2012, säger Olle Johansson, VD för Power Circle.

–  Samtidigt går det fortsatt långsamt vad gäller utbyggnad av laddningsinfrastruktur. Ett antal snabbladdare har installerats under hösten, men alltför få aktörer har börjat erbjuda parkeringsplatser med möjlighet till normalladdning enligt den överenskomna standarden mod 3 typ 2. Längs E14 mellan Trondheim och Sundsvall bedriver bl.a Jämtkraft ambitiösa aktiviteter som är ett nationellt föredöme, jag hoppas detta kan inspirera fler satsningar, fortsätter Olle Johansson.

Power Circle publicerar varje månad utvalda delar av statistiken över elbilsbeståndet i Sverige. Statistiken sammanställs från en unik databas över Sveriges samtliga laddbara bilar (personbilar, lätta lastbilar och fyrhjuliga mc) och ger en mer heltäckande bild av elbilar och laddhybrider i Sverige än annan tillgänglig statistik. I databasen, som går att beställa i sin helhet, belyses bland annat olika laddstandarder, tekniska specifikationer specifika för elbilar och geografisk data för varje enskild bil, samt diverse prognoser. Informationen ger ett unikt beslutsunderlag då det kommer till uppbyggnad av lokal laddinfrastruktur, inköp av elfordon och marknadsöversikt.