Vi kan se tillbaka mot en mycket snabb utveckling både vad det gäller fordon och infrastruktur. Norge har visat att elbilar fungerar i praktiken och flera tunga företag tar nu ställning och visar vägen mot en fossiloberoende transportsektor. Bosch tror på elbilar med batterier som energibärare, Toyota ser en stor potential i elbilar med vätgas som energibärare. Både Bosch och ZF, som är viktiga underleverantörer till bilindustrin, har tagit fram teknik för hybridbilar och laddhybrider som erbjuds världens biltillverkare. Volkswagen-gruppen är oerhört offensiva med Audis satsning på syntetisk gas och vätgas, Volkswagen Golf som laddhybrid, och Audi A7 h-tron som den ultimata vätgasbilen.

Bengt-Åke Claesson, affärsutvecklare på CGi och en av initiativtagarna till projekt GreenCharge förklarar hur CGI:s it-plattform för laddinfrastruktur fungerar.

Bengt-Åke Claesson, affärsutvecklare på CGi och en av initiativtagarna till projekt GreenCharge förklarar hur CGI:s it-plattform för laddinfrastruktur fungerar.

Nyckeln till framgång för alla dessa tekniker är en fungerande infrastruktur med snabbladdning och vätgastankställen. Nyckeln till att allt det där ska fungera är modern it-teknik som gör livet lättare för  människor som tar steget och väljer att gå före in i de hållbara transporternas värld. Kort sagt så är nyckeln till framgång en it-plattform för att enkelt hitta laddplatser och tankställen, enkelt hitta p-platser och enkelt boka laddning. Barcelona stad jobbar oerhört hårt för att underlätta för bilister att hitta p-platser och på så vis minska bilkörningen i centrum, samtidigt som man underlättar för taxi och budbilar att gå över till eldrift.

Bosch höll i dagarna ett pressmöte där man visade på vikten av detta och kunde samtidigt berätta att 80% av alla laddplatser i Tyskland var sökbara och ingick i deras mjukvara för sökning, bokning och betalning. När GreenCharge Sydost skapades för drygt två år sedan var en av initiativtagarna CGI, som då skapat ett system för sökning och betalning med hjälp av intelligenta stolpar och CGI:s it-plattform. Detta var redan sjösatt i Holland och GreenCharge fick nu tillgång till samma teknik. För några månader sedan skapades ett samarbete med norska Grönn Kontakt så att CGI:s och därmed GreenCharges system kan kommunicera över landsgränserna med alla laddplatser i Grönn Kontakts nätverk. Bosch är på väg att nå samma mål när man söker sig utanför Tyskland.

CHI:s Magnus Lindström vid en av Garos laddstolpar under GreenCharges roadshow med elfordon.

CHI:s Magnus Lindström vid en av Garos laddstolpar under GreenCharges roadshow med elfordon.

Kort beskrivet så fungerar CGI:s it-plattform för elbilsladdning så att brukaren har ett kort, i storlek som ett kreditkort för att identifiera sig vid en laddplats. När väl identifieringen är gjord öppnas laddplatsen och den operatör som är knuten till laddplatsen får kontakt med brukaren och kan identifiera dennes betalningsavtal så att laddningen antingen kan göras gratis, om det är det som avtalats, eller debiteras på rätt energibolag. Detta fungerar alltså både över de laddplaster som kopplats upp till CGI:s system i Sverige och Grönn Kontakts laddplatser.

CGI binder också ihop hela Holland med sin CIR lösning som hanterar roaming (uppkoppling, identifiering och kommunikation) mellan olika operatörer i landet och internationellt emot andra länder såsom Sverige o Norge. Denna roaminlösning har varit på plats sedan 4 år för att hantera nationell och internationella samarbeten. 

Varför är då Norge så viktiga som samarbetspartners?

Norge har varit lite av en vägvisare och en katalysator för utvecklingen mot det samhälle vi alla strävar mot. Inget annat land har visat så tydligt vad rätt politiska styrmedel betyder. Inget annat land har visat så tydligt att elfordon fungerar i praktiken, och detta i vårt klimat. I princip har norrmännen visat att det går att skapa en fossiloberoende transportsektor vad gäller personbilar. Det finns inget annat land som har så många eldrivna bilar med batterier som energibärare och samma land har även nått långt när det gäller vätgasfordon, Norge har sin egen Hydrogen Highway. Vätgasen börjar bli intressant även i Sverige och nu är det bestämt att fler tankställen för vätgas ska öppnas i Sverige.