Nu startar Nordens första busslinje med trådlös (induktiv) hållplatsladdning. En nyutvecklad elhybridbuss från Scania kommer att köras i reguljär stadstrafik i Södertälje, som ett led i att hitta nya mer hållbara lösningar för kollektivtrafik i stadsmiljö.

Det är första gången tekniken testas i Norden och både buss och hållplatslösning ingår i ett forskningsprojekt där Scania, SL, Vattenfall, Södertälje kommun och KTH samverkar för att utveckla en tyst och hållbar kollektivtrafik. Projektet delfinansieras av Energimyndigheten.

För första gången någonsin testas tekniken i ett mer extremt klimat som denna typ av infrastruktur också behöver klara för att vara en relevant i mer nordliga delar av världen. Trådlös hållplatsladdning innebär att bussen parkerar över ett laddsegment i marken vid laddningsstationen, där laddningen sker automatiskt. Designen av den induktiva tekniken har anpassats för att inte störa befintlig stadsmiljö och är i princip osynlig. Sju minuters trådlös laddning räcker för att köra hela den 10 km långa linje som bussen ska trafikera.

– Elhybridbussen i det här projektet visar ett av teknikspåren för en mer hållbar transportlösning. Den induktiva laddtekniken är både tyst och osynlig. Provdriften är viktig inför de vägval som både samhället och fordonsindustrin står inför när det gäller att eliminera utsläppen och minska bullret från trafiken i känsliga tätortsmiljöer, säger Hedvig Paradis, projektledare på Scania och ansvarig för bolagets medverkan i forskningsprojektet.

Kostnaden för forskningsprojektet Trådlös hållplatsladdning uppgår till drygt 38 miljoner kronor, varav Scania satsar 22 miljoner. Energimyndigheten har beviljat närmare 10 miljoner i forskningsstöd, som fördelas mellan KTH, Scania och SL.

–  Det är viktigt att få mer kunskap om hur olika tekniska lösningar för eldrivna stadsbussar fungerar i verkligheten. Det är en av flera anledningar till att vi stöttar projektet Trådlös hållplatsladdning, säger Erik Svahn, projektansvarig handläggare på Energimyndigheten.

– Detta är ett av flera projekt som Scania driver för att hitta lösningar för framtida hållbara transporter i städer, säger Anders Grundströmer, chef för nystartade Scania Sustainable City Solutions. Vi arbetar med att identifiera städers behov och skapa system för miljövänliga, snabba, säkra och kostnadseffektiva transportlösningar, som bygger på lokalt producerade alternativa bränslen inklusive elektrifiering.

Att elektrifiera transportsektorn kommer att kräva olika tekniker och lösningar – både när det gäller var och hur fordonen laddas. Laddning kan antingen ske när fordonen står stilla vid depåer, vid hållplatser eller under körning. För laddning under drift är alternativen konduktiv laddning via strömavtagare eller induktiv laddning – eller en kombination av dessa tekniker.

Valet av lösning avgörs av vilket transportuppdrag som ska utföras. Storlek och vikt på de batterier som kan medföras ombord på fordonen är en avgörande faktor för hur mycket av laddningen som behöver ske ute i trafiken.

Den buss som Scania ska testa i Södertäljes stadstrafik är en hybridbuss, dvs med teknik som innebär att fordonets batterier laddas under körning genom att kraften vid inbromsningar tas tillvara. Laddningen kan också ske med hjälp av bussens förbränningsmotor, som drivs på fossilfritt bränsle.

Tekniska fakta om bussen:

Modell: Scania Citywide LE4x2
Drivlina: Parallellhybrid, integrerad med växellådan   (GRS895)
Elmaskin, effekt: 130kW
Batteri: Li-Ion 56 kWh
Förbränningsmotor: 9-liters dieselmotor på 320 hk (körs på   biodiesel)