I morgon, onsdagen den 11/4, är det dags för invigningen av elvägen eRoadArlanda. Det handlar om den andra vägsträckan för eldrivna lastbilar som försörjs med el från vägen. Skillnaden mot den första vägen, vid Gävle, är att strömmen nu kommer nerifrån vägbanan istället för via luftledningar. eRoadArlanda presenterar sin lösning som ”en hållbar och kostnadseffektiv lösning som möjliggör elektrifiering av befintliga kommersiella vägar, för fler transportslag – för både gods- och persontrafik. För det är eRoadArlanda först i världen med att presentera.”

I Gävle är der Scania-byggda lastbilar som körs med el från luftledningar och vid Arlanda blir det DAF som har byggt lastbilen.

Klockan 13:00 inledningstalar infrastrukturminister Tomas Eneroth tillsammans med Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon. (utställning, lättare lunch och förmingel från kl 12:00)

Under invigningen kommer hela projektet att presenteras av bland andra NCC och Vattenfall, ABT, Elways och PostNord, som berättar om den nya tekniken som man anser gör Sverige världsledande i byggandet av hållbara städer – vår tids stora framtidsfråga.