Ford gör en specialsatsning på storstäder inom ramen för sitt program för nya transportlösningar, Ford Smart Mobility. Satsningarna börjar i San Francisco men ska spridas globalt redan inom något år. Ford tillkännager nu att företaget kommer köpa upp ett crowdsourcat pendlarreseföretag, samarbetar med ett lånecykelföretag och inrättar ett särskilt team som bara ska jobba med transportlösningar för storstäder, ett City Solutions Team.

Ford kommer börja samarbeta med stora städer världen över, med start i San Francisco, för att lösa problem med trafikstockningar och hjälpa människor att transportera sig effektivare, både i dag och i framtiden. Företaget offentliggör i dag att de etablerar en ny grupp, City Solutions, som kommer att jobba tillsammans med städer runtom i världen med deras transportbehov.

– Vi utökar vår verksamhet till att vara både ett bilföretag och ett mobilitetsföretag, och att samarbeta med städer om deras nuvarande och framtida transportbehov är nästa stora steg, säger Mark Fields, vd och styrelseordförande på Ford.

Det första ledet i satsningen är att Fords Smart Mobility-enhet har kommit överens om att få köpa företaget Chariot som erbjuder pendlarskjutsresor i San Francisco. Företaget trafikerar 28 olika rutter i och runt staden med minibussar. Var rutterna ska gå baseras helt på var det finns personer som vill åka med. En undersökning som KPMG gjort på uppdrag av Ford visar att för varje dynamisk pendlarskjuts som används i rusningstrafik så minskar trafikbelastningen med 25 bilar.

Ford inleder också ett samarbete med Motivate som är världsledande på lånecyklar. Företagen jobbar nu tillsammans på att öka antalet lånecyklar i San Francisco och kommer nästa år lansera Ford GoBike som kommer nås via Fords applattform FordPass. Ford planerar att utveckla teknik för att använda data från cyklarna för att bygga ett sammankopplat mobilitetsnätverk, för att optimera pendlandet.