Mycket talar för att elbilen är den framtidssäkra lösningen som ger oss möjlighet att leva som vi gör idag utan att behöva oroa oss för miljön, energiförbrukningen och växthuseffekten. Projekt GreenCharge drivs av Blekinge Tekniska Högskola tillsammans med en rad samarbetspartners och intressenter.

Målet är att hitta former för en ökad introduktion av elfordon med start i sydostregionen, och i svallvågorna av denna dramatiska förändringen till det bättre av vår infrastruktur, en bredare introduktion över landet. Vi ser möjligheter och vi arbetar för att hitta lösningar på eventuella frågetecken när det gäller elfordon.

Ett sådant frågetecken är hur den elektricitet som elfordonen drivs med ska produceras. Det finns de som försöker bromsa elbilsintroduktionen genom att hänvisa till att det krävs elektricitet på marginalen, i sämsta fall producerad i utländska kolkraftverk.

Som sagt så ser vi inom projekt GreenCharge möjligheter och det gör även våra samarbetspartners. Nu rätar vi, tillsammans med Enkla Elbolaget, ut det här frågetecknet till ett entydigt utropstecken. GreenCharge fortsätter att bereda väg för en ökad elbilsintroduktion och nu gör vi det tillsammans med Enkla Elbolaget som kort och gott lovar att förse alla elfordon inom projektet med förnybar elektricitet producerad på ett sätt som ger oss möjlighet att lämna över en sund värld till våra barnbarn.

– För oss är Enkla Elbolaget en viktig aktör, som möjliggör en hållbar introduktion av elfordon och laddinfrastruktur. Elfordon är 70-80 procent mer energieffektiva jämfört med diesel- och bensinbilar, och tillsammans skapar vi förutsättningar för en framtid där klimatklok, grön energi är det självklara valet av drivmedel, säger Jonas Lööf, projektledare för GreenCharge.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Det är viktigt att Enkla Elbolaget bidrar till regionens utveckling, Kenneth Johansson, VD på Enkla Elbolaget.

Avtalet innebär att Enkla Elbolaget levererar gratis el till 200 laddstolpar för elfordon, som fram till 2015 ska upprättas i sydöstra Sverige. I praktiken innebär detta gratis laddning av elfordon, för alla i GreenCharges medlemskommuner.

– Det är viktigt att Enkla Elbolaget bidrar till regionens utveckling. Idag är bilen starkt kopplad till vår vardag, men vi behöver ställa om från fossila bränslen till alternativa drivmedel. Genom att upprätta en infrastruktur av laddstolpar, blir det enkelt att ladda sitt elfordon. Dessutom är elen förnyelsebar, vilket i princip eliminerar koldioxidutsläppet för dessa fordon, säger Kenneth Johansson, VD på Enkla Elbolaget.