laddstolpe emmaboda

Emmabodas första laddstolpe för elbilar invigs lördagen 13 april klockan 10.30. Laddstolpen, den första i sitt slag i Sverige, innehåller avancerad teknik för publik användning. Installationen är en del av ett större pilotprojekt, GreenCharge Sydost, som genom konkreta satsningar ska ge förutsättningar för en fossilbränslefri region 2030.

– Transporter är den enskilda faktor som bidrar mest till ökade utsläpp av växthusgaser. Emmaboda kommun vill tillsammans med våra sammarbetsparter gå före genom att skapa konkreta förutsättningar för att uppnå målet om en fossilbränslefri region 2030, säger Ann-Christine Torgnyson, näringslivsutvecklare i Emmaboda kommun och Staffan Ljungqvist, tillförordnad vd på Emmaboda Energi och lokal projektsamordnare för GreenCharge Sydost.

I Emmaboda kommun tas nu det första steget mot målet, dels genom att kommunen och det kommunala bolaget Emmaboda Energi, köpt in var sin elbil som ska användas i verksamheterna, dels genom installationen av en laddstolpe, som på sikt också ska göra det möjligt för näringsliv och privatpersoner att satsa på miljövänliga elbilar.

– Vi har sedan tidigare också två elhybridbilar som rullar inom den kommunala verksamheten, säger Åsa Albertsson, avdelningschef för bygg- och miljöavdelningen.

Invigning av laddstolpe och provkörning av elbilar och elhybrider Under lördagen arrangerar Emmaboda kommun, tillsammans med näringsliv och föreningar, en kulturhelg på tema motor. I samband med detta invigs den nya laddstolpen och allmänheten får möjlighet att provköra elbilar och elhybrider. På plats för att svara på frågor finns representanter från kommunen, Emmaboda Energi, GreenCharge Sydost samt bilfirmorna Liljas Bil och Niklassons bil.

Invigningen äger rum klockan 10.30 på parkeringen mellan Emmaboda konst och Systembolaget, Nygatan, Emmaboda. GreenCharge Sydost är ett projekt och en kraftsamling i samverkan mellan företag och kommuner i Blekinge, Norra Skåne, Småland och Öland. Hittills medverkar 22 kommuner och två landsting i Småland, Blekinge, Norra Skåne och Öland tillsammans med kommunala bolag. Syftet är att skapa en hållbar introduktion av elfordon samt en infrastruktur för att kunna ladda och hantera elfordon på ett enkelt och hållbart sätt i vårt samhälle. Målet är att till 2030 uppnå en fordonsflotta oberoende av fossil energi, som också är koldioxidfri och har halverad energiförbrukning jämfört med 2010.

För mer information kontakta:

Staffan Ljungqvist, tillförordnad vd, Emmaboda Energi, tel: 0471-24 97 55, e-post: staffan.ljungqvist@emmaboda.se 

Ann-Christine Torgnyson, näringslivsutvecklare, Emmaboda kommun telefon: 0471-24 90 12, e-post:ann-christine.torgnyson@emmaboda.se 

Åsa Albertsson, avdelningschef, bygg- och miljöavdelningen, Emmaboda kommun, telefon: 0471-24 90 79, e-post: asa.albertsson@emmaboda.se

Jonas Lööf, ansvarig för projektorganisation, Gren Charge Sydost, telefon: 0706-55 07 71, e-post: jonas@miljofordonsyd.se