Bilvärlden kraftsamlar och kapprustar i kampen om att dominera framtiden. Det kan handla om att fokusera på energieffektivare bilar, nollustsläppsbilar eller självkörande bilar. Eller för all del eldrivna självkörande bilar. Just nu tycks de flesta ha fokus på självkörande bilar, men frågan är vad vi kan vänta oss av den nya tekniken.

– Det viktigaste av allt är den positiva effekten att antalet olyckor med största sannolikhet kommer att minska, säger Niklas Siljeblad som är vd på Hertz i Sverige och Danmark.

Tekniken bakom de självkörande bilarna har sina rötter i de förarstödsystem som vi idag ser i de flesta nya bilar. Det kan vara autobroms, avståndshållare, filhållare och så vidare. Kort beskrivet så har en självkörande bil ett antal sensorer som kameror, radar och ultraljud för att läsa av sin omgivning. Datan från sensorerna tolkas i bilens dator som med hjälp av denna data och information från internet, som bilen är ständigt uppkopplad mot, kan styra, bromsa och accelerera bilen. I takt med att systemen blir allt mer kraftfulla förväntas bilens dator kunna ta över allt fler funktioner för att i framtiden kunna köra bilen helt på egen hand. Då med hjälp av information från bilens GPS-navigering.

Niklas Siljeblad, vd på Hertz i Sverige och Danmark

Niklas Siljeblad, vd på Hertz i Sverige och Danmark

Förhoppningarna är att de självkörande bilarna ska öka säkerheten, minska trängseln och behovet av privatägda bilar, samt minska biltrafikens negativa effekter på miljön. Frågan är dock om det är detta vi kommer att kunna nå. Orsaken till att jag väljer att vända mig till just Niklas är att biluthyrningsbranschen är van vid att hantera människors behov av bilar i olika lägen.

– Ja, vi är duktiga på att hantera och flytta bilar, ler han.

Vad tror du? Kommer vi att kunna nå målen?

– Det handlar mycket om ett kapacitets-problem, säger Niklas. Det finns toppar i behovet av bilar och det gäller både tidsmässigt och geografiskt. De flesta människor följer samma rytm. Behovet av bil är som störst mellan 06.00 och 09.00 samt mellan 15.00 och 18.00. Resmålen varierar också med årstiden.

Niklas tar några exempel med skidresor vintertid och solresor på sommaren.

– Men det är ett hanterbart problem som blir än lättare att hantera om bilarna kan flytta sig själva, förklarar han. Värre är det med topparna i volym. För att lyckas med en övergång till självkörande icke privatägda bilar krävs det att kunderna är nöjda och ser fördelar i det här. Det betyder att vi måste ha en viss överkapacitet så att det alltid finns en bil till hands när kunden efterfrågar den. Det betyder ökad trängsel och ökade kostnader.

I korthet betyder det att det kommer att behövas ganska många bilar och att det handlar om bilar som på något sätt måste parkeras när de inte används.

– Även det är lösbart, säger Niklas. Bilar som parkerar själva är en av fördelarna med de självkörande bilarna. De kräver mindre plats på parkeringsplatsen och de kan både säkert och lugnt leta sig upp i ett p-hus utan att passagerarna måste följa med.

Säkerheten kommer att öka, det vet vi redan, men hur går det med trängseln och hur går det med körsträckorna.

– Förutsatt att inget annat görs i form av politiska beslut för att ändra beteendevanor, som arbetstider, och anpassa kollektivtrafiken så att det blir smidigt, säkert, komfortabelt och billigt att åka kollektivt, kommer det nog inte att bli färre mil körda med självkörande bilar än med dagens privatägda bilar, svarar Niklas.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Vi tittar på olika scenarior och kommer fram till att det mycket väl kan bli så att körandet istället ökar, men att behovet av centralt belägna p-platser minskar då bilarna är på rull och inte behöver parkeras vid målet. Trängseln kan mycket väl även den öka ute på gator och vägar, men trafiken kommer att flyta lugnare då körmönstret blir detsamma för de flesta bilarna.

Vem ska sköta stora flottor av självkörande bilar och vem ska äga dem?

– Det är här vi som biluthyrningsfirmor kommer in, svarar Niklas. Vi kan den biten.

Medan vi utvecklar det här så dyker en rad olika scenarior upp där bostadsrättsföreningar kan ha en bilpool, företag kan ha en bilpool och biltillverkarna kan äga bilarna för att leasa ut dem.

Nissan har till exempel en lösning som går ut på samägande där flera kunder matchas efter behov som de själva lägger in i en databas, för att sedan kunna disponera en bil tillsammans. Bilen kan vara hyrd, leasad eller samägd.

– När det gäller bostadsrättsföreningar kan vi exempelvis hantera deras bilpool genom Sunfleet där vi idag erbjuder bilpoolslösningar, förklarar Niklas. Det är en attraktiv lösning som minskar behovet av privatägda bilar, och därmed behovet av p-platser i städerna. Vår analys pekar på att en bilpoolsbil kan ersätta mellan 5 och 10 privatägda bilar i en sådan här situation.

Niklas ler lite och säger att vi egentligen har de flesta lösningarna redan idag.

– Man kan säga att taxibilar är en form av självkörande bilar där transportbehovet från A till B beställs av resenären och utförs av någon annan. Det finns p-hus där personalen kör undan bilarna som en service åt kunden.

Vad tror du blir de tuffaste bitarna att knäcka?

– Det blir säkerligen den juridiska biten, svarar han snabbt. Var drar vi ansvarsgränsen? Här kommer det att behövas en rad politiska och juridiska beslut innan vi kan få självkörande bilar på bred front.

Vi utvecklar den biten och konstaterar att så länge det sitter en förare bakom ratten så är hen ansvarig ännu så länge. Man skulle kunna tänka sig idag att ett kommersiellt p-hus har ansvaret för självkörande bilar som parkeras inom p-husets avgränsade område.

– Men vad gör man exempelvis om fyra bilar samtidigt kommer till en korsning där högerregeln gäller, säger Niklas. Det är frågor som måste lösas.

Här har faktiskt Nissan ett svar som går ut på att de självkörande bilarna är uppkopplade med kameror mot en trafikledning som tar över körningen med hjälp av fjärrstyrning av de bilar som hamnar i situationer som datorn i dem inte klarar. Det är ett måste säger Nissans tekniker annars korkar det snabbt igen.

Kommer de självkörande bilarna att konkurrera ut kollektivtrafiken?

– Nej, det tror jag inte, säger Niklas. Fungerar den bara så har både de självkörande bilarna, bilpoolsbilarna och hyrbilarna en given roll. Fungerar kollektivtrafiken inte kommer de flesta att hålla sig till sin privatägda bil.

Kommer de att minska antalet körda mil, och därmed den negativa miljöpåverkan?

– Bilpoolerna kommer säkert att göra det, men det är tveksamt om de självkörande bilarna kommer att göra det. De som har råd kommer även i fortsättningen att välja den smidigaste och bekvämaste lösningen och det kn mycket väl vara oplanerade och onödiga körningar som blir lättillgängliga när det finns självkörande bilar att beställa med en knapptryckning på mobilen.