Frankrike leder utan tvekan elbilsracet med tre tillverkare som alla har elbilar på sitt program. Citroën och Peugeot har både en hybridbil och en ren elbil att välja på. Frågan är varför intresset för elbilar är så stort i Frankrike.

la poste 2

Patrice-Henry Duchène, som är ansvarig för utvecklingen av ny miljövänlig fordonsteknologi inom PSA (Peugeot och Citroën).

Vi passade på att fråga Patrice-Henry Duchène, som är ansvarig för utvecklingen av ny miljövänlig fordonsteknologi inom PSA (Peugeot och Citroën). Han är också vd för den franska bilindustrins samarbetsorganisation i Paris.

– Vi har relativt låga elpriser tack vare en stor elproduktion baserad på kärnkraft, svarar han. Dessutom har vi höga skatter på bensin och diesel.

Han berättar också om en större satsning på elbilar i infrastrukturen. Idag får man inte bygga hyreshus eller större parkeringsplaster utan att ha förberett med eldragning till ladduttag för elbilar.

– Allt hänger naturligtvis samman med kampen för en renare miljö med lägre utsläpp av CO2, fortsätter Patrice. För vår del så har vi länge haft bilar med låg bränsleförbrukning och nu har vi tagit steget in i en värld med elmotorer. Inte bara ren eldrift utan också i hybridbilar där den jobbar tillsammans med dieselmotorn.

Han beskriver de tester som gjorts med dieselhybriden Citroën DS5 där man konstaterat att bilen rullar till 30% på elektricitet när den körs av en slags standardeurope i den vardagliga körningen.

 

la poste 3

Fransk postiljon på väg i Paris-trafiken med en eldriven Citroën Berlingo

– Franska La Poste är föregångare när det gäller elfordon och de har redan en flotta av skåpbilen Berlingo med eldrift, liksom eldrivna scotrar, berättar Patrice. La Poste erbjuder också franska elbilskunder utbildning i eco-driving med elbilar via sitt dotterföretag Mobi Green.

Intresset för elbilar är också ovanligt stort bland den franska allmänheten. Vid en intern enkät bland anställda på PSA:s fabriker svarade 78% att de kunde tänka sig att byta till en elbil.

Frankrikes stora satsning på kärnkraft är alltså nyckeln till intresset för elbilarna men frågan är om man inte ser en motsättning vad gäller miljöintresset.

– Vi sänker ju vårt CO2-utsläpp rejält, svarar han med en typiskt fransk axelryckning. Tyvärr finns det ett stort motstånd mot vindkraften på många håll i Frankrike.

Vindkraftsutbyggnaden är mycket begränsad i Frankrike och de försök med vågkraft som gjorts har inte resulterat i någon större satsning där heller.

Däremot är intresset för biodrivmedel stort. Alla PSA:s dieslar klarar exempelvis en 30 procentig inblandning av biodiesel. Idag är det 7% biodiesel i den franska dieseln och 10% etanol i bensinen.

– Dessutom forskas det på att framställa flygbränsle av alger, fortsätter Patrice.

Patrice var i Stockholm och berättade om framtida hållbara transporter ur ett franskt perspektiv på ett seminarium om just hållabra transporter arrangerat av IVL Svenska Miljöinstitutet och MiljöRapporten.

la poste 4

Philippe Jombart, vd för Renault Nordic AB

Där fanns också Philippe Jombart, vd för Renault Nordic AB. Han ser inga hinder för en snabb utökning av antalet elbilar i världen och räknar med en marknadsandel på runt 10 % för elbilarna år 2020 medan Citroën snarare lutar åt hälften.

I satsningen på renare luft i Paris ingår också en elbilspool som nu är under uppbyggnad. 3 000 elbilar ska finnas tillgängliga för både turister och parisare som kan hyra bilen på ett ställe och lämna den på ett annat till ett mycket lågt pris. Bilarna som hyrs ut är små elbilar med en räckvidd på upp till 25 mil. Systemet garanterar användaren tillgång till parkeringsplats, vilket är ett enormt plus i just Paris. Info: www.autolib.fr/autolib/ (tyvärr endast på franska).

la poste 5

Elbilarna är ett lyft för luftkvalitén i Paris samtidigt som de är smidiga att köra i den täta trafiken.