GreenCharge Sydost har haft politikerbesök. Cecilie Tenfjord-Toftby (M, t.v.), som sitter i Näringsutskottet, och Annicka Engblom (M, t.h), som jobbar med försvarsfrågor och exportfrågor, var på besök på BTH och passade på att träffa Henrik Ny för att prata framtida infrastruktur.

Henrik Ny och Andreas Olsson tog emot gästerna och Henrik gick igenom tankarna bakom GreenCharge och målen för projektet.

Både Cecilie och Annicka såg möjligheterna i att GreenCharge kunde leda Sverige in i en ny industriell revolution baserad på BTH:s hållbarhetsforskning. Henrik beskrev den väg mot det hållbara samhället, med transporter baserade på förnybara drivmedel, som han ser framför sig och som han presenterade i form av en roadmap.

Henrik Ny med Sveriges bästa roadmap för en övergång till transporter baserade på förnybara drivmedel.

– Det handlar om mer än elbilar och laddstationer. Det handlar om hela transportsystemet, förklarade Henrik.

För att ge ytterligare dimensioner åt de svårigheter som måste mötas med en medveten politik redan nu visade Henrik också på kostnaderna för energiproduktion och den stora variationen i kostnader beroende på hur energin produceras.

BTH har inför valet stått allt mer i fokus bland politikerna. Även Miljöpartiets Åsa Romson besökte BTH och tittade på hållbarhetsforskningen i huvudsak, men även den forskning som Henrik och hans kolleger bedriver med fokus på framtida transportsystem.