Två eldrivna fordon – en elbuss och en el-lastbil – kommer att laddas under färd längs en elväg mellan Visby och Visby flygplats. Konsortiet SmartRoad Gotland står för demonstrationsanläggningen på den 4.1 km långa installationssträckan av vilken 1.6 km blir elektrifierad. Samtidigt skapar det treåriga projektet en funktionell transportrutt mellan Visby flygplats och centrala Visby i samarbete med Flygbussarna. Eftersom det rör sig om trådlöst överförd laddning, induktiv laddning, blir laddinfrastrukturen osynlig då den ligger 8 cm under vägen. Den första delsträckan öppnas för användning med lastbil redan kommande vinter. Elbussen opererar från och med våren 2020.

Trafikverkets förkommersiella kunskapsupphandling hade tre finalister och den med flest poäng blev Gotland GPe Circuit AB. Därmed resulterar detta nu i denna trådlösa elväg i autentisk vägmiljö byggs under kommande vinter i Visby. Initiativet för installationen i Visby togs urpsrungligen fram av Gotland GPe Circuit AB (världens första hållbara motorbana, GotlandRing) och World Ecological Forum (expertnätverk för hållbarhetsfrågor) som tillsammans med ett flertal andra aktörer har lett förberedelserna för projekteringen som slutligen skall skapa viktigt breddat kunskapsunderlag för Trafikverket.

Framöver, under utförande fas, leds konsortium SmartRoad Gotland av Electreon AB.

Syftet är att bygga kunskap inför en eventuell mer utvidgad utbyggnad av elvägar enligt Trafikverkets nationella plan för elvägar.

— ‘Ursprunget till idén kring en testbedd och demonstrator på Gotland skapades flera år sedan genom nätverket World Ecological Forum och Gotland GPe Circuit AB (GotlandRing, världens första hållbara motorbana). Advantage Groups koncept, Smart Energy Road and Traffic System (SERTS – an energy harvesting road system), en energialstrande smart infrastruktur har tidigare fått medfinansiering från Länsstyrelsen på Gotland för en förstudie. Konceptet har även belönats av InfraAwards 2017. Nu har vi hittat en unik lösning genom teknologipartnern Electreon för själva trådlösa mobila laddningen och det är den delen som nu kommer att demonstreras på Gotland. Oren Ezer och jag började diskutera en uppvisningsarena och testbedd ett par år sedan och nu blir detta realitet i samarbete med Trafikverket’, berättar Alec Arho- Havrén, VD Gotland GPe Circuit AB och grundare till World Ecological Forum och GotlandRing.
— ‘Vi, Trafikverket, tror att elvägar är ett viktigt bidrag till att minska CO2-utsläppen från den tunga trafiken. Att demonstrera och utvärdera nya tekniska lösningar för elvägar är ett av våra viktigaste steg i vår långsiktiga plan för en potentiell utrullning av elvägar på det tunga vägnätet i Sverige’, förklarar Jan Pettersson, programchef Elvägar, Trafikverket.

— ‘Hela konsortiet är spända på att vara en del av Trafikverkets stora plan för snabb testning och uppskalning av elvägar. Sverige är ledande internationellt, och så snart tekniken bevisats fungera väl där, så är vi övertygade om att resten av världen kommer att följa efter. Med våra samarbetspartners kommer vi i projektet att visa teknikens fördelar och att den är redo för marknaden.’, säger Oren Ezer, Electreons VD.