Laddinfrastrukturens betydelse för elbilsintroduktionen eller tvärtom har varit uppe till debatt i Sverige. De flesta är rörande överens om en symbios där det ena förutsätter det andra och tvärtom. För att få lite perspektiv på vad vi kan vänta oss har vi tagit fram resultaten av Toyotas försök med laddhybriden Prius Plug-In under tre år i Strasbourg.

Prius

Bakgrunden är att Toyota har haft en flotta laddhybrider som använts av familjer i dagligt bruk i just Strasbourg. Det hela har haft formen av ett stort fältförsök där även den franska elleverantören EDF varit delaktiga i projektet.

En viktig markering är att samtliga fordon varit laddhybrider, vilket betyder att de körts de första två milen på den el som laddats upp i batteriet för att därefter drivas av bensinmotorn. En bensinmotor som driver direkt på bilens drivhjul, parallellhybrid med andra ord.

Laddhybridens viktigaste fördelar är att den ger användaren en elbil i stadstrafik och en bil med förbränningsmotor vid körning längre sträckor. Det betyder att räckvidden är minst lika god som i en traditionell bil med förbränningsmotor samtidigt som det dagliga trafikarbetet, typ pendling till och från arbetsplatsen eller till tätorten för att handlar, träna eller olika typer av fritidsaktiviteter, kan göras med betydligt mer ekonomisk eldrift. Det betyder också minskat buller, mindre miljöpåverkan och mindre mängd avgaser i tätorten.

Prius 3

Det intressanta med Toyotas, och EDF:s, försök är att det ger en fingervisning om hur en elbil kommer att användas, och laddas, i vardagen. Ganska snart sökte användaren möjligheten att köra på eldrift så långt det gick. Det handlade exempelvis om komfort: When you’re in the city and driving in pure electric mode, the level of quietness is amazing. It is a very pleasant experience in an urban environment.”, M. Schoenhentz.

Men det handlade också om ekonomi då man snabbt konstaterade att de första 2 milen var rimligt billiga att köra, vilket ledde till en vana att försöka ladda bilen så snart det gick: As soon as I can and when I see it is necessary, I plug it in systematically.” M. Duval.

Toyota och EDF kunde efter de tre åren då försöket pågick konstatera att merparten av laddningarna faktiskt skedde i anslutning till arbetsplatsen. Så mycket som 60 % faktiskt. Hemmaladdningen stod för 37 % och resten handlade om laddning vid publika laddstolpar. I sammanhanget är det viktigt att notera att 9 laddstolpar fanns vid allmänna parkeringar, 12 vid andra publika platser och resten av de 145 laddplatserna i anslutning till hemmet eller arbetsplatsen.

Prius4

Bilarna laddades i snitt 1,1 gånger per dygn och snittkostnaden per laddning var € 0,30. Sammanlagt har deltagarna i försöket sparat 46 % bensin jämfört med en bil utan hybridlösning men i samma storleksklass. De flitigaste laddarna, som laddat i snitt 1,6 gånger per dygn, har sparat runt 70 % bensin, vilket med deras körsträcka motsvarade en besparing på € 1 400, eller 12 000 kronor med dagens växlingskurs.

Toyota Prius Plug-In introducerades på den europeiska marknaden sommare 2012 och har snart sålts i 5 000 exemplar i Europa. Totalt har mer än 30 000 exemplar sålts.